kadin-mucadelemiz

Eğitim Sen, emekçilerin hak ve eşitlik mücadelesini, daha geniş bir haklar ve özgürlükler yaklaşımı içinde ele almaktadır. Sendikal geleneğimiz, eşitsizlik ve egemenlik ilişkilerinin birbirinden beslendiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, toplumsal eşitsizliklerin/adaletsizliklerin tümüne karşı olma üzerinde şekillenmiştirPatriarkal sistem ve onun yarattığı politik alanı sorgulayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü perspektifinin sendikal mücadelenin her alanına dâhil etmek, sendikal mücadelemize yön veren temel ilkelerdendir.