Ana Sayfa Hukuk Açılan Davalar

Açılan Davalar

Bilsem Tanılama Sürecinde Resen Görevlendirilen Sınıf Öğretmenlerine Ek Ders Ücreti Ödenmesi...

22.04.2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları ve Kılavuz uyarınca BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde müzikal yatkınlık...

Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali...

Akdeniz Üniversitesi'nce hazırlanan ve YÖK tarafından onanıp 01.09.2022'de yürürlüğe girecek olan Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Anayasanın eşitlik...

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne Dava Açtık

03.06.2022 tarih 31855 sayılı Resmi Gazate'de "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 5649 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik...

MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin İptali İçin Danıştay’da Dava Açtık

11 Mart 2022 günlü ve 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Anayasa ve yasalara aykırı maddeler içermesi...

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü Arasında İmzalanan...

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü arasında 'İş Birliği Protokolü’ adıyla ve ‘resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerimize milli,...

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı...

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı duyurusunda; Kontenjan açığının tamamlanmasının sınav kurulunun inisiyatifine bırakılmasına ilişkin düzenlemenin, Yazılı sınava başvuru...

MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’a Dava...

1 Mart 2022 günlü ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtık. İptal...

BİLSEM Uygulama Esaslarını Yargıya Taşıdık

2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış ve akabinde adı...

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dava Açtık

 03.03.2022 tarih 31767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de bazı değişiklikler...

Kırıkkale’deki Eğitimi Dinselleştirme İşlemlerine Dava Açtık

Kırıkkale Valiliği gerçekleştirdiği uygulamalarla eğitimi dinselleştirme çabalarına yeni boyut kazandırmıştır. Bu işlemlerin ilki Kırıkkale İl Müftülüğünün gençlik buluşmaları adıyla gençlik koordinatörlüğünün çalışmaları kapsamında okul...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content