Ana Sayfa Hukuk Açılan Davalar

Açılan Davalar

MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştay’a Dava...

1 Mart 2022 günlü ve 31765 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtık. İptal...

BİLSEM Uygulama Esaslarını Yargıya Taşıdık

2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış ve akabinde adı...

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dava Açtık

 03.03.2022 tarih 31767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de bazı değişiklikler...

Kırıkkale’deki Eğitimi Dinselleştirme İşlemlerine Dava Açtık

Kırıkkale Valiliği gerçekleştirdiği uygulamalarla eğitimi dinselleştirme çabalarına yeni boyut kazandırmıştır. Bu işlemlerin ilki Kırıkkale İl Müftülüğünün gençlik buluşmaları adıyla gençlik koordinatörlüğünün çalışmaları kapsamında okul...

Bilimsellikten Uzak, Pedagojik İlkelere Aykırı Nükleer Enerjiye Giriş Dersinin Okutulmasına İlişkin...

Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi arasında 26.06.2020 tarihinde mesleki iş...

24 Kasım İçin Öğretmenleri Başarılı-Başarısız Diye Ayrıştıran Genelgeye Dava Açtık

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu 2021/15 sayılı ve 16.09.2021 tarihli genelgeyi 81 il valiliğine göndermiştir....

Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin İptali Talebiyle Dava Açtık

14 Ekim 2021 gün ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin; ‘Tanımlar’ başlıklı 4....

Doçentlik Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere Dava Açtık

10.08.2021 tarih 31564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15.04.2018 tarih 30392 sayılı Doçentlik Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır....

Öğrencilerin Pandemideki Kayıplarının Telafisi İçin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Açılması Talebiyle...

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ilk önce liselerde 12. sınıflar, ortaokullarda 8. sınıflar için destekleme ve...

Kamusal Eğitim İlkesine Aykırı Düzenlenen Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Öğrencilerin okullarına taşınması hizmetlerine dair, ilgili bakanlıklar tarafından birçok yönetmelik çıkarılmış zaman zaman da bu yönetmeliklerde değişiklikler yapılmıştır. Daha çok hizmetin ticari boyutlarına ağırlık...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content