Eğitim Sen Toplu Sözleşme (TİS) Kadın Talepleri Anket Sonuçları

498

2 Ağustos’ta, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin yaşamını doğrudan etkileyen yeni bir toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci başlıyor. TİS görüşmeleri, yoksulluk sınırının çok altında yaşamaya mahkûm edildiğimiz, gelir ve vergi adaletsizliğinin derinleştiği, iş güvencemizin ortadan kaldırıldığı, çalışma yaşamında cinsiyetçiliğin, ayrımcı ve anti demokratik uygulamaların hız kesmeden devam ettiği, sosyal ve özlük hak gasplarımızın arttığı bir süreçte gerçekleşiyor.

Böylesi bir süreçte kadın emekçiler açısından da oldukça önemli bulduğumuz TİS görüşmeleri öncesinde Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından, 2022-2023 yıllarını kapsayacak 6. dönem TİS görüşmeleri öncesinde internet üzerinden bir anket çalışması yapılmıştır. Bu form, eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Anket çalışması ile eğitim ve bilim emekçisi kadınların 6.  dönem TİS görüşmelerinde öncelikli taleplerinin ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı sorular ve seçenekler arasına dâhil edilmeden tartışmasız tüm kamu emekçilerinin kabul ettiği ilk talep olarak soru formunun giriş kısmına konulmuştur.

Sendikamız, araştırmanın ilk sonuçlarını cinsiyet değişkenine göre incelemiş, kadın eğitim emekçilerinin görüşlerine ilişkin verinin dağılımını ortaya koymuştur.  Toplu iş sözleşmesi anketine katılan toplamda 2395 katılımcının yüzde 38’ini (903) kadın, yüzde 62’ini erkek (1487), 5 kişi ise diğer cinsiyet grubu oluşturmuştur.

Eğitim Sen Toplu Sözleşme (TİS) Kadın Talepleri Anket Sonuçları raporunu görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu