Raporlarımız

Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan İdari ve Teknik Personelin Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz...

Yaşanan tüm sorunları tespit etmek ve bu sorunlara dair çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 2015 yılında “Yükseköğretimdeki İdari ve Teknik Personelin Sesini Duymayan Kalmayacak!” başlığıyla...

Eğitim Sen Yükseköğretimde Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor

Covid-19 salgını ve salgının yönetimindeki siyasi tercihler, eğitimin tüm kademelerinde olduğu gibi yükseköğretim alanında da olumsuz sonuçlar yaratmıştır. Eğitim ve yükseköğretim politikalarının oluşturulmasında kendi iradesini dayatan...

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yükseköğretim Bürosu’nun “YÖK Anadolu Projesi” Hakkında...

Giriş Geçmiş hiç olmamış ya da yaşanmamış gibi yaptıklarının sorumluluğunu almayanlar, yarına dair söyledikleri her şeyi cilalı kavramlarla süsleyip yenilikçilik, şeffaflık olarak niteleyebiliyor. Hakların gasp...

OHAL Sonrası Türkiye’de Üniversiteler Raporu

Çalışma yaşamının en ağır sorunları, en yıkıcı hak ihlalleri üniversitelerde yaşanır oldu. Bunun en önemli nedenleri arasında, YÖK’ün kuruluş felsefesini aradan geçen otuz yedi yıl...

Eğitimde ve Yükseköğretimde OHAL Raporu

15 Temmuzun ardından kamuda tarihin en kapsamlı tasfiye hareketi yaşanırken, bugüne kadar iktidarın önünde engel olarak görülen Anayasal ve yasal düzenlemeler, ülkenin içinde bulunduğu...

Asistan Anketi Sonuçları

Asistan Anketi sonuçları yayınlandı.

İdari ve Teknik Personel Çalıştayı

Yükseköğretim Alanındaki İdari ve Teknik Personelin Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz Çalıştayı Sonuç Raporu yayınlandı.

Yükseköğretim Alanındaki İdari ve Teknik Personelin Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz Çalıştayı...

Sendikamız Eğitim Sen, "Ortak Yaşam İlkelerimiz"de ifade ettiğimiz üzere akademik, idari, teknik personel ve tüm yardımcı hizmetlerde hangi statüde olursa olsun üniversitede çalışanlar ile...

Dönüştürülen Üniversiteler ve Yükseköğretim Kurumlarında Yaşanan Hak İhlalleri

Eğitim Sen olarak, üniversiteleri üniversite olmaktan çıkaran politikaların sonuçlarını ve üniversiter yaşamı felce uğratan ilişkiler sistemini bütünlüklü biçimde kamuoyunun dikkatine sunmanın giderek daha hayati...

Asistan Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlandı

27 Aralık 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binası İbrahim Bodur Oditoryumu`nda düzenlenen Asistan Çalıştayı‘nın sonuç raporu yayımlandı. Raporu görmek için tıklayınız.

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content