Mevzuat

Denetleme Kurulu Yönergesi

Kapsam: Bu yönerge Eğitim Sen Denetleme Kurullarının çalışmalarıyla sınırlıdır.   Amaç: Denetleme Kurullarının çalışmalarını, denetleme aşamalarını ve rapor yazma tekniklerinde birlikteliği ve düzeni sağlamaya yöneliktir.   Dayanak: 4688...

DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ  Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN'in Genel Merkez ve Şube Disiplin kurullarının; kuruluş, çalışma, yetki ve görevleri ile disiplin cezalarını düzenlemektedir.   KAPSAM Madde 2- Bu...

Eğitim Sen Eğitim ve Sosyal Tesis Yönetmeliği

I. GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Eğitim Sen Genel Merkezi ve şubelerinin kuracağı  veya işleteceği sosyal tesis ve lokallerin açılması ve  işletilmesine ilişkin...

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Bilgi Merkezi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç Madde-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Genel Merkezi BİLGİ MERKEZİ`nin, kuruluşunu, çalışma ilke ve yöntemlerini düzenlemektir....

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Görev Yönetmeliği

GENEL HÜKÜMLER I. AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN Genel Merkez, şube, il temsilciliği ve ilçe temsilciliklerinin yürütme kurulu üyeleri ile...

Bölge Hukuk Büroları Yönergesi

Amaç 1- Bu yönergenin amacı, Bölge Hukuk Bürolarının iç işleyişiyle ilgili esasları düzenlemek, büroların verimli ve düzenli biçimde işleyişini sağlamaktır.   Dayanak Madde 2- Bu yönerge, 7.6.1995...

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yükseköğretim Bürosu Yönetmeliği

BÖLÜM I Genel Hükümler   Amaç   Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, üniversitelerin ve üniversite çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek, sendikamızın özgün politikalarını geliştirmek ve uygulamak amacıyla MYK`ya bağlı...

Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği

I - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN Genel Merkez, Şube, İl ve İlçe Temsilciliği ile İşyeri Temsilciliği Genel Kurullarının toplanması...

Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği

EĞİTİM SEN GENEL MECLİSİ, ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ VE EĞİTİM SEN İŞYERİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I - GENEL HÜKÜMLER  Amaç  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN...

Mali İşler ve Dairesi Yönetmeliği

I-GENEL ESASLAR Amaç: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Eğitim Sen Mali İşler Dairesi`nin kuruluş ve görevlerini belirlemek; sendika merkez ve şubelerinde saymanlık işlemlerinin yasalara, tüzüğe ve...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content