Mevzuat

Eğitim Sen Hukuk Büroları ve Hukuk Yardımı Yönetmeliği

BÖLÜM -I GENEL HÜKÜMLER  Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar  Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (EĞİTİM SEN) hukuk bürolarının kuruluş ve işleyişini, büro görevlilerinin...

Eğitim Sen Şube Kadın Meclisi ve Eğitim Sen İşyeri Kadın Meclisi...

 EĞİTİM SEN ŞUBE KADIN MECLİSİ VE EĞİTİM SEN İŞYERİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM...

Denetleme Kurulu Yönergesi

Kapsam: Bu yönerge Eğitim Sen Denetleme Kurullarının çalışmalarıyla sınırlıdır.   Amaç: Denetleme Kurullarının çalışmalarını, denetleme aşamalarını ve rapor yazma tekniklerinde birlikteliği ve düzeni sağlamaya yöneliktir.   Dayanak: 4688...

DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ  Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN'in Genel Merkez ve Şube Disiplin kurullarının; kuruluş, çalışma, yetki ve görevleri ile disiplin cezalarını düzenlemektedir.   KAPSAM Madde 2- Bu...

Eğitim Sen Eğitim ve Sosyal Tesis Yönetmeliği

I. GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Eğitim Sen Genel Merkezi ve şubelerinin kuracağı  veya işleteceği sosyal tesis ve lokallerin açılması ve  işletilmesine ilişkin...

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Bilgi Merkezi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç Madde-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Genel Merkezi BİLGİ MERKEZİ`nin, kuruluşunu, çalışma ilke ve yöntemlerini düzenlemektir....

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Görev Yönetmeliği

GENEL HÜKÜMLER I. AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN Genel Merkez, şube, il temsilciliği ve ilçe temsilciliklerinin yürütme kurulu üyeleri ile...

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yükseköğretim Bürosu Yönetmeliği

BÖLÜM I Genel Hükümler   Amaç   Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, üniversitelerin ve üniversite çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek, sendikamızın özgün politikalarını geliştirmek ve uygulamak amacıyla MYK`ya bağlı...

Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği

I - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN Genel Merkez, Şube, İl ve İlçe Temsilciliği ile İşyeri Temsilciliği Genel Kurullarının toplanması...

Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği

EĞİTİM SEN GENEL MECLİSİ, ŞUBE TEMSİLCİLER MECLİSİ VE EĞİTİM SEN İŞYERİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I - GENEL HÜKÜMLER  Amaç  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM SEN...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content