Ana Sayfa Yükseköğretim Hukuksal Duyurular

Hukuksal Duyurular

ÖYP’lilerle İlgili Skandal Uygulamaya Dair YÖK’e Yazı Yazdık!

674 sayılı KHK kapsamında yapılan değişiklikle ÖYP’li araştırma görevlilerinin statüsünde değişiklik yapılmış ve KHK’nın 49. maddesiyle bu araştırma görevlilerinin statüsü hukuka aykırı biçimde 50/d’ye...

Disiplin Dosyalarının Düşürülmesi İçin YÖK’e Yazı Yazdık

Disiplin dosyalarının düşürülmesi için YÖK'e yazdığımız yazı aşağıdaki gibidir. 17.08.2016   Sayı    :2016/H800/…… Konu  : Disiplin dosyaları hk.   YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA            Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası,...

ÖYP’li Araştırma Görevlileri İçin YÖK’e Yazı Yazdık

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının amaçlarına aykırı keyfi uygulamalara açık bu düzenlemenin iptali için Sendikamızca açılan davada; Danıştay 8.Dairesi 11.05.2016 tarihli kararı ile söz konusu düzenlemenin yürütmesini...

ÖYP’lilerin Kadro İade İşlemlerinin Geri Alınması İçin YÖK’e Yazı Yazdık

Bilindiği üzere ÖYP’ye İlişkin Usul ve Esaslar’ın 11. maddesinin 3. fıkrası 04.02.2016 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile değiştirilmiş ve bu nedenle lisansüstü öğrenimini...

Yükseköğretimde Görevden Uzaklaştırılan Üyelerimizin Göreve Döndürülmeleri İçin YÖK’e Yazı Yazdık

15 Temmuz darbe girişimi iddiası dışındaki bir iddia nedeniyle görevden uzaklaştırılan Sendikamız üyelerinin mağduriyetlerinin giderilerek görevlerine dönmelerinin sağlanması için YÖK'e yazı yazdık. Yazıyı görmek için...

Danıştay’dan ÖYP Kararı

YÖK Genel Kurulu; 12.02.2015 tarihli kararı ile“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın öğrenim süresini düzenleyen 10. maddesinin 4. fıkrasında “YÖK tarafından ilan...

YÖK’ün Azami Süre Kararı Hakkında Dava Açtık!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversite rektörlüklerine göndermiş olduğu 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazı ile,6569 Sayılı Yasanın Geçici 67. Maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe...

Yükseköğretim Alanı ile Açmış Olduğumuz Davalar

YÖK Genel Kurulu; 14.05.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 3, 5 ve 6. Maddelerinde bir dizi değişiklik...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content