Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Sonuçları

465

Eğitim Sen tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, “Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması” yapılmıştır. Araştırma, Türkiye genelinde 66 ilden, eğitim ve bilim alanında çalışan eğitim emekçilerine 10-21 Kasım 2020 tarihleri arasında web tabanlı uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 1.302 kişinin yanıtları esas alınarak aşağıdaki değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Ankete katılan kadınların sayısı, erkeklere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sorulara yanıt veren sayısının, sorulara göre farklılık göstermekle birlikte, fazla olduğu görülmektedir. Altı kategoride ele alınan şiddet türleri içinde psikolojik şiddete maruz kalanların oranı, toplamda en yüksek oranı temsil etmektedir. Ankete katılanları %74’ünü oluşturan kitle ise “cinsel şiddete maruz kalmadığını” belirten en büyük kitle olmuştur. Kadınların %63 oranı ile en çok psikolojik şiddete maruz kaldığı görülmektedir.  Kadınların en fazla maruz kalmadığını belirttiği şiddet türü ise en yüksek oran %70 oranında cinsel şiddet olmuştur.

Cinsel şiddetin günümüzde özellikle evli kadınlar için kabul görmesi hala çok yaygın değildir. Oranın yüksekliği bu şekilde düşünülmelidir. Erkekler de kadınlara benzer şekilde en çok psikolojik şiddete maruz kalmıştır. “Maruz kalmadım” yanıtını verdikleri şiddet türleri içinde en yüksek oranı %91 ile cinsel şiddet oluşturmaktadır. Burada da kadınlar için cinsel şiddet konusunda yapılan açıklama geçerlidir.

Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Sonuç Raporu için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu