Ana Sayfa Yükseköğretim Yükseköğretim Yayınlar

Yükseköğretim Yayınlar

Eğitim Sen Yükseköğretim Bülteni Çıktı

Sendikamız Eğitim Sen, kurulduğu ilk günden itibaren yüksek öğretim alanına dair sorunları takip ediyor. Elbette sadece sorunları işaret etmekle yetinmiyor. Somut çözüm önerilerini üyeleriyle...

Yükseköğretimdeki Disiplin Soruşturması Terörü Kitapçığı

Yükseköğretimdeki disiplin soruşturmalarında rehber olarak kullanabileceğimiz, Prof. Dr. Mustafa Altıntaş tarafından hazırlanan disiplin kitapçığı çıktı. Yükseköğretimdeki Disiplin Soruşturması Terörü ve Bu Saldırıya Karşı, Sendika Güvencesi...

Üniversitelerde İlk Dersimiz BARIŞ!

Barışın sesini daha güçlü haykırmak zorundayız! Bir arada kardeşçe yaşayabilmek için üniversitelerde ilk dersimize bu videoyla başlıyoruz.

Asistan Anketi Sonuçları

Asistan Anketi sonuçları yayınlandı.

İdari ve Teknik Personel Çalıştayı

Yükseköğretim Alanındaki İdari ve Teknik Personelin Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz Çalıştayı Sonuç Raporu yayınlandı.

Dönüştürülen Üniversiteler ve Yükseköğretim Kurumlarında Yaşanan Hak İhlalleri

Eğitim Sen olarak, üniversiteleri üniversite olmaktan çıkaran politikaların sonuçlarını ve üniversiter yaşamı felce uğratan ilişkiler sistemini bütünlüklü biçimde kamuoyunun dikkatine sunmanın giderek daha hayati...

Yükseköğretimdeki İdari ve Teknik Personelin Sesini Duymayan Kalmayacak! (Afiş – Broşür)

Afişi Görmek için tıklayınız Bildiriyi görmek için tıklayınız (Siyah beyaz basıma uygundur).

Asistan Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlandı

27 Aralık 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binası İbrahim Bodur Oditoryumu`nda düzenlenen Asistan Çalıştayı‘nın sonuç raporu yayımlandı. Raporu görmek için tıklayınız.

Araştırma Görevlileri Araştırması 2013

Araştırma görevlilerinin sorunlarını dile getirmek ve özellikle angarya çalışma koşullarına dikkat çekmek üzere Sendikamız Yükseköğretim Bürosu tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sunumunu görmek için tıklayınız.

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content