Ana Sayfa Hukuk Kararlar

Kararlar

Hukuki Kazanımlarımız: Kademe Durdurma Cezasının İptali

Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Arzunur Şimşek Evren, Eğitim Sen hukuki kazanımlarından, kademe durdurma cezasına karşı açtığımız davayı ve alınan kararı anlatıyor. Kararı görmek için...

Danıştay, “Halk Eğitim Merkezlerinde Öğretmen Yerine Usta Öğretici Çalıştırılamaz” Dedi

Muğla Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda 2009-2010 öğretim yılında kadrosuz usta öğretici görevlendirilmesine ilişkin 06.01.2010 günlü iş sözleşmesinin 3. ve 4. maddeleri...

AYM, 10 Yıldan Uzun Süre İLKSAN Üyesi Olduğu Halde, İLKSAN Emeklilik...

Önceki dönem Merkez Kadın Sekreterimiz Derya Yulcu, Ağrı ili Patnos ilçesi Cengiz Topel İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 675 sayılı KHK ile kamu...

Danıştay’dan Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği ile Okul Ödül ve Disiplin Kuruluna Yetki...

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik yapılan yönetmelik maddelerinden, 11, 58, 64, 94, 164. maddelerinin...

Danıştay 8. Daire, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in...

Sendikamız tarafından 25 Ağustos 2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesi ile 12 Eylül 2020 gün...

İhraç Davasında MEB’in İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Verildi

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Muş Şubemizin bir üyesi adına OHAL Komisyonu’nun ret kararından sonra hukuk büromuzca açılan davada, Ankara 27....

Üniversitelerin Hukuka Aykırı Atama İşlemleri Yargıdan Dönüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan üyemizin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadrosuna yapmış olduğu...

Danıştay’dan Önemli Karar: DEÜ’nün Eğitim Hakkından Mahrum Bıraktığı Üyemiz, Öğrencilik Haklarını...

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi iken, 2018’de KHK ile kamu görevinden çıkarılan barış akademisyeni üyemiz Özer Yersüren’in 2019’da öğrenciliğinin de sonlandırılması...

Yargı “Angaryaya Uğrayan Öğretmenin Zararı Karşılanmalıdır” Dedi

Bazı üyelerimiz, Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman Türkkent İlkokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaparken, 01.10.2017-01.01.2020 tarihleri arasında serbest etkinlikler dersini okutmak üzere okul müdürlüğü...

Hukuki Kazanımlarımız: Hak Edilmiş Unvana Atanma Kazanımımız

Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Arzunur Şimşek, Eğitim Sen hukuki kazanımlarından, hak edilmiş unvana atanma hakkına dair açtığımız davayı ve alınan kararı anlatıyor.

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.



Skip to content