Ana Sayfa Eğitim Bilim Toplum

Eğitim Bilim Toplum

Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Görünmeyen El’den, Sınırsız Bir Sömürü Paradigmasına: Atan(a)mayan Öğretmen Sorunu Özel Bir Kadın Filmi Üzerinden Erken Dönem Finansallaşma Olgusu Akademik Dergilerin Yayın Kurullarında Toplumsal Cinsiyet Temsiliyeti: Eğitim Alanı Örneği Çocuklarla Felsefe Eğitimi: Neden ve Nasıl? Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Covid-19 Salgını Sürecinde Sivil Toplumun Türkiye’de Mültecilere Kapsamlı Koruma Sağlamadaki Rolü Köy Enstitülerine Yönelik Post-Kemalist Eleştirilerin Sorunları Üzerine Bir Çözümleme Covid-19 Pandemisinin Öğretmen Yabancılaşmasına Etkisi Bir Türkleştirme Aracı Olarak “İmroz Yetiştirme Yurdu Yeni Zemin Dergisi’nde Demokrasi, Devlet ve Liberalizm:1990’lar Türkiyesi’nde İslamcı Bir Derginin Alternatif Toplum Tahayyülü Üzerine Eleştirel Bir İnceleme Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden The Aesthetic Muslimness: The Intention and Reception of Diasporic Artists’ Muslim Public Persona in North America Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri Gerçeği: Neoliberalizm Bağlamında Devlet Politikası Olarak Meşrulaştırma Emperyalizm, Anti-Emperyalizm ve Osmanlı İmparatorluğu Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiye’de Konaklama Vergisi Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Neoliberal Devlete ‘Üçüncü Sektör’ Aynasından Bakmak İşbirliğinden Taşeronluğa Neoliberal Dönemde Devlet-‘Üçüncü Sektör’  İlişkisinin Dönüşümü / Fesih Bayraktar Devlet ve Sözleşme Retoriğinin Krizi: Rousseau’nun İzinde Devlet Sorunu / Meriç Tokmak Devletin İki Hali: Olağan ve Olağan Dışı / Burcu Akgül Covid – 19 Salgınının Ekonomi-Politiği ve Devlet / Sertan Çınar - Ramazan Günlü Yok Ederek Birikim: Çevre Korumasının...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Accountability of Humanitarian NGOs in Turkey: An Online Transparency Analysis / Şerif Onur Bahçecik Teknolojinin Eğitimdeki Dönüştürücü Etkisi Üzerine Düşünmek / Deniz Fırat - Derya Kayacan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programlarının Katılımcı Görüşleri Yoluyla Değerlendirilmesi / Pınar Yazgan Avrupa İslamı, Ulusal İslam(lar) ve Müslüman Konseyleri / Zana Çıtak TARTIŞMA / “Şahsım Üniversitesinden” Yeniden...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden İşyeri Demokrasisi Kavramı Üzerine Düşünmek:Bir Pratik Olarak İşyeri Demokrasisi ve Ovacık Tarımsal Kalkınma / Mahir Can Göçer - Çağlar Özbek Suriyeli Mültecilerin Sağlık Haberlerindeki Temsili ve Sağlık Haberciliği Bağlamında Eleştirel Bir Değerlendirme / L. Doğan Tılıç - Sevil Bal Covid-19 Pandemisinde Eşitsizliklerin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Akademisyen Anne Olmak / Gaye Gökalp...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden An Analysis on the Coverage of Vaccine in Turkish Newspapers / Hande Uz Özcan- L.Doğan Tılıç Zorunlu Göçte Nitelikli Olmak: Eğitimli Suriyeli Göçmenlerin İstanbul Emek Piyasasındaki Deneyimleri / Nur M. Üstündağ 15-16 Haziran Direnişinin CHP’nin Sendikal Hareketle İlişkilenme Yöntemine Etkisi / Mustafa Görkem Doğan Liderlik Etme Motivasyonu ve Liderlikle İlişkili Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakım Rejimi İlişkisi / Gülnihan Avcı Kaya Osmanlı’da HomoSosyal Mekânlar ve Cinsel Yönelimler / Elif Yılmazlı Ebeveynlik Davranışlarının Benlik Düzenleme Odakları Üzerindeki Yordayıcı Etkileri / Burak Doğruyol Bir Proleter Kamusallık Örneği Olarak Hannover Matbaa İşçileri Derneği / Ayhan Bilgin   Yazı Biçemi
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden 21.Yüzyılın İktidar Biçimlerine Foucaultcu Bir Bakış / Can Batukan Denetimli Rıza: Hobbes’un ve Çağdaş Egemen Siyasal Söylemin Rıza Anlayışlarının Bir Eleştirisi / Mehmet Şahinler Muhafazakârlar ve Neoliberalizm Stratejileri  / Ali Akay Repoliticizing the Concept of “Heimat” in the German-Speaking Area Since the 1980s / Wolfgang Meixner Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Çeşitlilik ve Birlik...
Künye Hakem Kurulu İçindekiler Editörden The Concept of Wisdom in Turkish Cultural Context / Burak Doğruyol Lukács-Brecht Tartışmasından Hareketle 2000’ler Türk Şiirinde Postmodernizm ve Görsel/Somut Şiir / Özgür Şahin Banknotlardan Politikayı Okumak: Cumhuriyet Dönemi Banknotlarına Dair Bir Değerlendirme / Erdoğan Altun Bitki Çeşitlerinin Metalaştırılması ve Özelleştirilmesi: Bitki Islahçı Hakları ve UPOV / Mustafa Aydın Yazı Biçemi

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content