• Eğitim Sen, “Eğitimin Durumu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Gerçekleştiriyor
 • 20. Milli Eğitim Şûrası’nı Uyarıyoruz! Öğretmenlerin İradesi Dışında Hazırlanan “Meslek Kanunu” Kabul Edilemez!
 • 20. Milli Eğitim Şûrası’nı Uyarıyoruz! Okul Öncesi Eğitim Düzeyinde Dini Eğitim, Çocukların Sağlıklı Gelişimi Açısından Uygun Değildir!
 • Lisans Eğitimi Almamış Öğretmenlere ve Milli Eğitim Personeline Lisans Tamamlama Hakkı Tanınması İçin MEB’e Başvurduk
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Yaşamsaldır!
 • Eşitlik ve Özgürlük Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz, İsyanımız Büyüyor! / 2
 • Eşitlik ve Özgürlük Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz, İsyanımız Büyüyor!
 • Sendika Olarak Önemli Bir Dava Kazandık: Doçentliğini Almış Akademisyene Yeniden Atama Kriterleri Dayatılamaz!
 • Eşitlik ve Özgürlük Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz, İsyanımızı Büyütüyoruz
 • 24 Kasım İçin Öğretmenleri Başarılı-Başarısız Diye Ayrıştıran Genelgeye Dava Açtık
 • Taleplerimiz Karşılanmalı, Sorunlarımıza Kalıcı Çözümler Üretilmelidir
 • Eğitimin Sorunlarından Çok İktidarın İhtiyaçlarını Gözeten Bir Şûra Kabul Edilemez

Yükseköğretim

Basın Açıklamaları