OHAL Sonrası Türkiye’de Üniversiteler Raporu

242

Çalışma yaşamının en ağır sorunları, en yıkıcı hak ihlalleri üniversitelerde yaşanır oldu.

Bunun en önemli nedenleri arasında, YÖK’ün kuruluş felsefesini aradan geçen otuz yedi yıl sonra en yıkıcı biçimde sürdürüyor olması, OHAL ile hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan kaldırılması, rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanına karşı sorumluluk taşıması ve aşırı yetkilerle donatılması, üniversitelerin toplumla olan bağının koparılarak birer kapalı kutuya dönüştürülmesi olduğu ifade edilebilir.

Haliyle, ne işten atılma ve kadro bulamama tehdidi altındaki araştırma görevlilerinin, ne değişen kriterlerle akademik emeği heba edilen doçent adaylarının, ne görmezden gelinen idari ve teknik personelin, ne de öğrencilerin sesi duyulmakta, talepleri görünür olmakta.

Bu kapsamda sendikamız Eğitim Sen, üniversitelerde yaşanan hak ihlallerinin peşini bırakmayacak, üniversitelerin dönüşümünü adım adım takip ederek insan, toplum, doğa yararına üniversite için gerekli her adımı atacaktır.

6 Kasım vesilesiyle sendikamız Yükseköğretim Bürosu tarafından hazırlanan raporumuza aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

 

ohal-sonrasi-universiteler-raporu

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu