ÖYP’lilerle İlgili Skandal Uygulamaya Dair YÖK’e Yazı Yazdık!

254

674 sayılı KHK kapsamında yapılan değişiklikle ÖYP’li araştırma görevlilerinin statüsünde değişiklik yapılmış ve KHK’nın 49. maddesiyle bu araştırma görevlilerinin statüsü hukuka aykırı biçimde 50/d’ye geçirilmiştir.

Hukuksuzluğu aleni olan bu düzenlemenin uygulama aşamasında ise üniversite yönetimleri çeşitli skandallara imza atmaktadır! Şöyle ki, Bitlis Eren Üniversitesi yönetimi, İİBF bünyesinde ÖYP kapsamında doktorasını tamamlamış ve aylardır 2547 sayılı yasanın 33/a bendine göre istihdam edilen 2 üyemizi, yani iki doktor araştırma görevlisinin statüsünü, 674 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesine göre 50/d statüsüne geçirerek işlerine son vermiştir.

Başka bir skandal örnek ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşanmıştır. ÖYP kapsamında İstanbul Üniversitesi SBF’de öğrenimini tamamlamış olan ve ÖYP kapsamında da yine aynı fakülteye atanmış olan üyemiz, doktorasını 10 ay öncesinde tamamlamasına ve 33/a kapsamında istihdam edilmesine rağmen, kadrosu KHK kapsamında 50/d’ye geçirilmiştir.

Belirtmek isteriz ki her iki örnek de 674 sayılı KHK’ya dahi aykırıdır. Üniversite yönetimleri, hali hazırda zaten hukuksuz olan 674 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesini, KHK’ya dahi aykırı biçimde yorumlayarak işlem yapmaktadır.

Halbuki KHK’nın ilgili 49. maddesi, ÖYP kapsamında lisansüstü öğrenimini tamamlayan ve doktor unvanını aldıktan sonra 33/a maddesine göre ataması yapılmış olanları kapsamamakta, bu yönde herhangi bir ifade içermemektedir. Aksi halde 2547 sayılı yasanın 33/a kapsamına göre istihdam edilen tüm araştırma görevlilerinin 50/d’ye geçirilmesi gibi bir sonuç çıkacaktır.

Nitekim, ÖYP kapsamında doktorasını tamamlayan ve 33/a kapsamında kadrosunun bulunduğu üniversitede göreve başlayan araştırma görevlilerine ÖYP bütçesi kullanım hakkı gibi ÖYP’nin sağladığı temel haklar da kullandırılmamaktadır. Bu uygulamanın gerekçesi olarak da ilgili araştırma görevlilerinin artık ÖYP’li değil, 33/a’ya göre istihdam edilen araştırma görevlileri olmaları gösterilmektedir. Bu kişilerin zorunlu hizmet yükümlülükleri ise imzalamış oldukları sözleşmelerden kaynaklanmaktadır.

Hal böyleyken üniversite yönetimlerinin söz konusu hukuksuz uygulamayı sürdürmeleri, binlerce doktor unvanı almış ve 33/a kapsamında görev yapan araştırma görevlisini ciddi hukuksuzluklarla karşı karşıya bırakacaktır.

Eğitim Sen olarak kamu yararına ve statü hukukuna açıkça aykırı olan bu uygulamalara son verilmesi ve kamuoyuna, üniversite yönetimlerine açıklama yapılması talebiyle YÖK’e yazı yazdık.

Bir kez daha lisansüstü öğrenimini sürdüren ÖYP’li üyelerimizin 33/a kadrosuna geçmek için kadrolarının olduğu üniversitelere başvuruda bulunmalarını ve doktor unvanını almalarına rağmen 50/d’ye geçirilen ya da işine son verilen üyelerimizin de şubeleriyle iletişime geçmelerini hatırlatırız.

YÖK’e yazdığımız yazıyı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu