KHK İhraçlarında Bilgi Edinme Kanunu’nun Uygulanmaması İşlemine Dair Hukuki Kazanımımız

1218

Kamu görevinden KHK ile ihraç edilen üyelerimiz hakkındaki ret kararlarının en temel gerekçesi, haklarında oluşturulan kurum kanaati olarak adlandırılan, ancak hukuki olarak tanımı olmayan kavramdır. Nitekim OHAL Komisyonu ret kararlarını inceleyen Ankara İdare Mahkemeleri kararları da süreklilik kazanan kararlarında kurum kanaati kavramını kullanmaktadır.

İş bu sebeple OHAL Komisyonu ret kararlarının iptali için açılan iptal davalarının yanında, kurum kanaati adı altında oluşturulan esasen hiçbir hukuksal değeri olmayan kurum kanaati kavramının da keyfi idare uygulamaları sonucu oluşturulan bir gerekçe olduğunu ispat etmek amacı ile 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde üyelerimizin çalıştığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurular yapılmıştır.  Bu başvurular neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri, kurumları nezdinde bu türden bir bilgi veya belge olmadığını cevaben ifade etmiştir. Lakin üyelerimiz hakkında OHAL Komisyonu tarafından verilen ret kararlarının en temel gerekçesi ise kurum kanaati kavramıdır.

Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde verilen ret kararları üzerine açılan iptal davalarında,   talep olunan belgelerin aynı zamanda üyemizin çalışma hayatına ve mesleki onuruna ilişkin olduğu, bu belge ve bilgilere erişimin anayasal bir hak olan hak arama hürriyetinin kullanılabilmesi bakımından gerekli ve zorunlu olduğu, 4982 sayılı Kanun’un 19. ve 20. maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceği, bir diğer anlatım ile kısıtlama tabi bilgiler olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.

Açılan iptal davalarında yerel mahkemeler talep gibi karar vererek, üyelerimiz hakkında oluşturulan kurum kanaatine dair bilgi ve belgelerin verilmesi gerektiğine karar vermişlerdir. Nihayetinde davalı idarelerin istinaf başvuruları da reddedilmiştir. Reddedilen kararlar ektedir.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu