Ana Sayfa Hukuk

Hukuk

Norm Kadro Açığı Olmaması Özür Grubu Atama Hakkına Engel Olmaz

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, kamu görevlileri için aile birliğini korumanın anayasal bir yükümlülük olduğu, gerekli tedbirlerin alınmasının kurumların sorumluluğunda olduğu, öğretmenler için tanımlanmamış olsa...

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama Maddesi İptal Edildi!

İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubemiz tarafından, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurulu aleyhine Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Maddesine ilişkin açılan davada, Bölge İdare...

Proje Okulunda Keyfi Görev Sonlandırma İşlemine Kesinleşmiş İptal Kararı

Hukuk devleti ve yargısal denetim ilkesi ile uyumlu olmayacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takdir yetkisinin keyfi kullanımıyla ve ilgili okullara atama işlemlerinde prensip...

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına...

8 Mart 2022 tarihinde yayımlanan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe giren neredeyse uygulama imkânı bulamayan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak...

MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve...

8 Şubat 2023 gün ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama...

Vakıf Protokolüne Yürütmeyi Durdurma: Kamu Hizmeti Vakfa Devredilemez

Diyarbakır ilinde bulunan pansiyonlu okullarda kalan öğrencilere yönelik olarak "Değerler Eğitimi" kapsamında söyleşi/seminer/konferans düzenlenmesine dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hazreti Süleyman Vakfı Başkanlığı...

Bölge İdare Mahkemesi’nden “İhraç İşlemi Hukuksuzdur” Kararı

686 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan üyemizin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurusunun reddi kararına açtığımız davada işlemin iptali ve yoksun kalınan hakların yasal...

Rehber Öğretmenlerin Artırımlı Ek Ders Ödemeleri Hakkında MEB’e Yazı Yazdık

Rehber öğretmenlerin 6. dönem toplu sözleşmede yer alan artırımlı ders ücreti hakkının korunması ve mahkeme kararları da dikkate alınarak rehber öğretmenlerin hak kayıplarının giderilmesi...

Barış İmzacısı 6 Üyemiz Mahkeme Kararıyla Görevlerine İade Edildi!

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen, haklarında açılan ceza davalarından beraat eden, Anayasa Mahkemesi kararıyla düşünce ve...

İstinaf Mahkemesinden Göreve İade Kararı

686 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan üyemizin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurusunun reddi kararına açtığımız davada işlemin iptali ve yoksun kalınan hakların yasal...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content