Ana Sayfa Hukuk

Hukuk

Bilsem Tanılama Sürecinde Resen Görevlendirilen Sınıf Öğretmenlerine Ek Ders Ücreti Ödenmesi...

22.04.2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları ve Kılavuz uyarınca BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde müzikal yatkınlık...

Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali...

Akdeniz Üniversitesi'nce hazırlanan ve YÖK tarafından onanıp 01.09.2022'de yürürlüğe girecek olan Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Anayasanın eşitlik...

AYM, Sendikal Hakları ve İnsan Haklarını Yok Sayan Bir Karara İmza...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ilan edilen 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nü kutlamak amacıyla sendikamız, 22 Şubat 2016 tarihinde “Öğretmenlerin derslerin...

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne Dava Açtık

03.06.2022 tarih 31855 sayılı Resmi Gazate'de "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 5649 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Siyasi İktidarın Veri İşleme Aracı Haline Gelen TÜİK Hakkında Suç Duyurusunda...

İstatistikler ve istatistiki yöntemler, kamu kurumları açısından oldukça önemli ve olmazsa olmaz yöntemler olduğu halde TÜİK’in ürettiği enflasyon rakamları tamamen güvenilirliğini kaybetmiştir. İstatistik yöntemleri...

Danıştay 8. Daire, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in...

Sendikamız tarafından 25 Ağustos 2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesi ile 12 Eylül 2020 gün...

İhraç Davasında MEB’in İstinaf Başvurusunun Reddine Karar Verildi

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Muş Şubemizin bir üyesi adına OHAL Komisyonu’nun ret kararından sonra hukuk büromuzca açılan davada, Ankara 27....

Üniversitelerin Hukuka Aykırı Atama İşlemleri Yargıdan Dönüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan üyemizin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadrosuna yapmış olduğu...

Danıştay’dan Önemli Karar: DEÜ’nün Eğitim Hakkından Mahrum Bıraktığı Üyemiz, Öğrencilik Haklarını...

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi iken, 2018’de KHK ile kamu görevinden çıkarılan barış akademisyeni üyemiz Özer Yersüren’in 2019’da öğrenciliğinin de sonlandırılması...

MEB Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin İptali İçin Danıştay’da Dava Açtık

11 Mart 2022 günlü ve 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Anayasa ve yasalara aykırı maddeler içermesi...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content