Araştırma Görevlisi Üyemizin Haksız Kadro İadesine Bir Yürütmenin Durdurulması Kararı Daha….

299

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI(ÖYP) ÇERÇEVESİNDE TUNCELİ ÜNİVERSİTESİNE ATANMIŞ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNE KADROSU GEÇİCİ OLARAK TAHSİS EDİLMİŞ OLAN ÜYEMİZ YÜKSEL TARIM’IN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA KADROSUNUN ÜNİVERSİTESİNE İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN YÜRÜTMESİ DURDURULMASI VE İPTALİ TALEPLİ DAVA SENDİKAMIZCA AÇILMIŞTIR.

ANKARA 7.İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN 29.06.2016 TARİHLİ KARARDA;….davalı idare Genel Kurulu’ nun 04.02.2016 tarihli kararıyla Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 11. maddesine eklenen, “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir. ” düzenleme ile ders döneminin başarı ile tamamlanması kadroların iadesi için yeterli görülmekte ise de, kanunen tanınan hakkın kapsamının ikincil düzenlemeyle daraltılması hukuken mümkün olmadığından, davacının kadrosunun ders döneminin tamamlanması ve ihtiyaç sebebiyle Tunceli Üniversitesi’ ne iadesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının halihazırda doktora eğitiminin devam etmekte olduğu ve lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliğinin, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısının, bilimsel çalışma yapılabilecek imkanların ve tez danışmanıyla düzenli görüşmeler yapılmasının önemi yönünde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Akademik Kurul’ un 07.04.2016 tarih ve 2016/9 sayılı kararı da nazara alındığında dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA…” karar verilmiştir.

KARAR, TEZ YAZIMI DÖNEMİNDE OLUP KADROSU İADE EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ÖRNEK OLDUĞU GİBİ YÖK’ÜN ÖYP USUL VE ESASLARDA YAPMIŞ OLDUĞU DEĞİŞİKLİĞİN TARTIŞILMASI AÇISINDAN DA ÖRNEKTİR.

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu