Araştırma Görevlilerinin Haksız Kadro İadesine Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha

312

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi’ne atanan ve kadrosu geçici olarak Hacettepe Üniversitesi’ne tahsis edilen üyemiz Şadiye Can Gül’ün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kadrosunun üniversitesine iade edilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılmıştı.

Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından verilen 11.05.2016 tarihli kararda, “Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar işlemin yürütülmesinin durdurulmasına,” karar verildi.

Karar, tez yazımı döneminde olup kadrosu iade edilen araştırma görevlileri için örnektir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu