Vakıf Protokolüne Yürütmeyi Durdurma: Kamu Hizmeti Vakfa Devredilemez

1126

Diyarbakır ilinde bulunan pansiyonlu okullarda kalan öğrencilere yönelik olarak “Değerler Eğitimi” kapsamında söyleşi/seminer/konferans düzenlenmesine dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hazreti Süleyman Vakfı Başkanlığı arasında imzalanan “Değerler Eğitimi Protokolü”nün; Anayasa’ya, 1739 ve 657 sayılı Yasa ile 652 sayılı KHK’ye ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne aykırı olduğu, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden asıl olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğu, pansiyon binasının başka bir amaçla kullanılması veya başka bir kurum/kuruluşça işletilmesinin açık olarak mevzuata aykırı olması vesilesi ile açılan davada Diyarbakır 4 İdare Mahkemesi, yürütme durdurma kararı vermiştir.

Kararın gerekçesi eğitim öğretim faaliyetlerinin kamu denetiminde ve gözetiminde olması gerektiği, çağdaş bilimsel ilkeler çerçevesinde gelecek nesillerin yetiştirilmesinin devlet memurları eliyle yürütülmesinin gerektiği, bu sebeple kamu kuruluşu niteliğinde olmayan kurum ve kuruluşlar vasıtası ile eğitim ve öğretim faaliyetinin yürütülmeyeceği şeklinde olmuştur. Mahkeme, “Toplumu Bir arada Tutan Unsurlar ve Değerler Eğitimi Protokolü”nün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve milli eğitimin temel ilke ve kurallarına uygun olmadığı, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, davaya konu protokolün hukuka aykırı olduğu sonucuna varmıştır.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu