Norm Kadro Açığı Olmaması Özür Grubu Atama Hakkına Engel Olmaz

721

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, kamu görevlileri için aile birliğini korumanın anayasal bir yükümlülük olduğu, gerekli tedbirlerin alınmasının kurumların sorumluluğunda olduğu, öğretmenler için tanımlanmamış olsa da norm kadro uygulamasının eş durumu özür grubu atamasına engel olamayacağı gerekçeleri ile anayasal ilkeler gereği uygun bir yere atamanın yapılması ve telafisi güç zararlar doğacağından yürütme durdurulması kararı verdi.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu