Lisansüstü Eğitime Atılma Geldi

394

Yönetmelikle belirlenen süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, üniversiteden atılacak. Çift dalda yüksek lisans da yapılamayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ‘Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenleyen yönetmelikte dikkat çeken bazı değişiklikler şöyle:

Senatolar Belirleyebilecek: Üniversitelerde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilecek. Yüksek lisans programına başvurabilmek için lisans diploması ve başvurulan puan türünde senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanı gerekecek. Tezsiz yüksek lisansa kabulde ALES puanı aranmayabilecek, istenildiği takdirde sınavın taban puanını senatolar belirleyecek.

3 Yılda Tamamlanacak: Tezli yüksek lisans programının süresi, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın iki yıl olacak. En çok üç yılda bitirilecek. İki yıl sonunda gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, başarı koşullarını yerine getiremeyen, tezinde başarısız olan, tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilecek.

Tezsiz Yüksek Lisansta Süre 2 Yarıyıl: Tezsiz yüksek lisansta, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın programın süresi en az 1, en çok 1 buçuk yıl olacak. Başarısız öğrencinin ilişiği kesilecek. Doktora programı dört ve azami tamamlama süresi altı; lisans derecesi ile kabul edilenler içinse beş ve azami yedi yıl olacak.

İntihal Yazılım Programı: Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunacak. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle tezi enstitüye verecek. Enstitü tezle ilgili intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüriye gönderecek. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilecek. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamayacak.

Kaynak: Hürriyet

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu