Duyurular

Aile Birliği Mazeretinden Ataması Yapılmayanlara İl/ İlçe Emri Hakkı Verilmesi İçin...

2019 yılı yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirmeler kapsamında aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusu yapan birçok öğretmenin kontenjan yetersizliği ve/veya...

Seramik Öğretmenleriyle İlgili Yazımıza MEB’den Cevap Geldi

Sendikamız 07.11.2018 tarihinde, seramik alan öğretmenlerinin okutacağı dersler arasına özel eğitim okullarında okutulan iş ve beceri uygulamaları dersinin eklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuru...

Yükseköğretim Norm Kadro Yönetmeliğine Dava Açtık

02.11.2018 tarih 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. Maddesinin 2.fıkrasının 1. Ve...

Evde Eğitim Kapsamındaki Resen Görevlendirmelere İtiraz Dilekçesi

Sendikamız Hukuk Bürosu'na evde eğitim kapsamında valilikler veya kaymakamlıklarca resen görevlendirme yapıldığı yönünde bilgiler ulaşmıştır. Bu görevlendirmelere maruz kalan norm içerisindeki öğretmenlerin yararlanacağı, Hukuk Büromuz...

İYEP Kapsamında Görev Alacak Öğretmenlerin Mağduriyetinin Giderilmesi İçin Milli Eğitim Bakanlığı’na...

Sendikamızca yapılan yazılı başvuruda İlkokullarda Yetiştirme Programı çerçevesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında  Türkçe ve matematik derslerindeki kazanım eksiklerini gidermek amacıyla öngörülen destekleme ve yetiştirme kurslarında...

Seramik Öğretmenlerinin Mağduriyetlerinin Giderilmesi İçin Bakanlığa Başvurduk

Seramik alan öğretmenlerinin okutacağı dersler arasına özel eğitim okullarında okutulan İş ve Beceri Uygulamaları dersinin de eklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk...

Baskı ve Angaryayı Reddediyoruz! Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!

2018-2019 eğitim öğretim yılı nöbet kararını görmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine Dava Açtık

7 Temmuz 2018 gün ve 30471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için...

Aile Birliği Ve Sağlık Mazeretinden Ataması Yapılmayanlara İl/İlçe Emri Hakkı Verilmesi...

2018 yılı yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirmeler kapsamında aile birliği ve sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusu yapan birçok öğretmenin kontenjan yetersizliği ve/veya...

Özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.Skip to content