BİLSEM Öğrenci Seçim Sürecinde Görevlendirilen Sınıf Öğretmenlerinin Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesi İçin MEB’e Başvurduk

1274

2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından ve akabinde adı geçen  “2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları” konulu 21.02.2022 gün ve 44038915 sayılı yazısı ekinde de “Ön Değerlendirme Uygulama Esasları” yayımlanmıştır. Söz konusu esaslar uyarınca sınıf öğretmenleri, müzikal yatkınlık testi ve görsel yatkınlık testi konusunda il tanılama komisyonunca görevlendirilmiş ve bu görevin gereğini yerine getirmiştir. Bu testler bilim sanat merkezlerine öğrenci seçiminin parçası olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’ın 12. maddesinin 5. fıkrası hükmüne göre görevini yerine getiren sınıf öğretmenlerine ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin 28.04.2021 gün ve E: 2020/1081, K: 2021/733 sayılı kararı ve Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin 28.02.2022 gün ve E:2021/532, K:2022/219 sayılı kararı da aynı yöndedir. Oysa sendikamıza, üyelerimizin bu konudaki başvurularının okul müdürlüğü tarafından reddedildiği yönünde bilgiler gelmektedir. Bakanlığın kimi valiliklere gönderdiği görüş yazıları da bu mağduriyetin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda müzikal yatkınlık testi ve görsel yatkınlık testinde görevlendirilen ve bu görevin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği halde ek ders ücreti ödenmeyen sınıf öğretmeni üyelerimizin ek ders ücretlerinin ödenmesini için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduk.  Söz konusu başvurunun reddi durumunda yargıya başvurarak, hak kayıplarına izin vermeyeceğiz, tüm hukuksal ve sendikal yolları kullanacağız.

Başvuru dilekçesini okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu