BİLSEM BNV Testi Uygulayıcı Öğretmen Görevlendirmesinin Objektif, Adil ve Eşitlikçi Yapılması İçin MEB’e Başvurduk

839

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’nun 3. maddesinin 5. fıkrasının Ön Değerlendirme Uygulama Esasları kısmının c bendinde “Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir” kuralı yer almaktadır. Bu kuralın keyfi biçimde uygulandığı, kurum müdürlerinin kişisel inisiyatifle karar verdiği, objektif davranmadığı yönünde sendikamıza şikâyetler ulaşmıştır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne BNV test uygulayıcı öğretmen görevlendirmesinin rehberlik araştırma merkezlerinde görevli öğretmenlerden istekli olanlara BNV test uygulama eğitimi verilmesi ve eğitim sonucunda BNV test uygulayıcı yeterliliği kazanmış tüm öğretmenlerin ismi havuzda toplanarak istekleri dâhilinde sırayla BNV test uygulayıcısı olarak görevlendirilmesi için talepte bulunduk.  Talebimizin kabulü BNV test uygulayıcı öğretmen görevlendirmesi objektif biçimde hakkaniyet ilkesine uygun olarak eşitlikçi bir anlayışla yapılacak ve bu görevlendirmeden kaynaklı mali haklardan da söz konusu personel adil biçimde yararlanmış olacaktır.

Anılan başvuru dilekçesini okumak için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu