Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne Dava Açtık

1508

03.06.2022 tarih 31855 sayılı Resmi Gazate’de “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

5649 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik Anayasaya, yasalara, yargı kararlarına, yönetimin bütün işlem ve eylemlerinin genel amacını oluşturan kamu yararı ilkesine aykırı olduğu gibi, Yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturan ve 07.04.2021 tarih ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 12. maddesi Anayasaya ve Anayasanın 90. maddesi uyarınca yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere açıkça aykırılık oluşturduğundan yasa hükümlerinin somut norm denetimine tabi tutulması için yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verilmesi istemlerini içeren dava Sendikamız tarafından açılmıştır.

“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik”in; “Dayanak” başlıklı 3. maddesi, “Güvenlik Soruşturması” başlıklı 8. maddesinin (c) bendindeki “Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının….” ibaresi, “Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar” başlıklı 9. maddesinin (ğ) bendindeki “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler” ibaresi, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak birimler” başlıklı 10. maddesi ile “Değerlendirme Komisyonu” başlıklı 12. maddesi dava konusu edilmiş, ayrıca Yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturan ve 07.04.2021 tarih ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 12. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu