Görevden Alınan Ege Üniversitesi Rektörünün Tüm Uygulamaları Hukuksuzdur!

472

İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubemiz, Ege Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler ve disiplin cezası alan öğrencilerle birlikte Rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un görevden alınarak açığa alınmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlemiştir. Şubemizin açıklama metni şu şekildedir:

 

BASINA VE KAMUOYUNA

01.03.2017

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, “hakkında yürütülen soruşturmanın selameti” açısından dün açığa alındı. YÖK’ten yapılan açıklama, “Ege Üniversitesi Rektörlüğüne vekâleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atanmıştır” şeklindedir. Bu durumu öncelikle Ege Üniversitesi’ne “ikinci kez kayyum atanması” olarak değerlendirmekteyiz.

Hoşcoşkun, 12 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen “rektörlük seçimlerinde” dördüncü olmasına rağmen Rektör olarak atanmıştı. Hemen ardından rektör yardımcılığı, çeşitli daire başkanlıkları gibi üst yönetim kademelerine üniversite dışından çeşitli atamalar gerçekleştirmiş; Ege Üniversite’sindeki baskı ortamını sürdüren uygulamalara imza atmış; her zaman emekten, toplumdan, insandan, doğadan yana tavır alan ve ‘Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atarak toplumsal barışı savunan akademisyenlerin üniversiteden atılmasına ön ayak olmuş; öğrencilere hukuksuz soruşturmalar açmış ve 50’den fazla öğrenciye 3 yıla varan uzaklaştırma cezaları verdirmiştir. YÖK ve Cumhurbaşkanlığı eliyle Ege Üniversitesi’ne yerleştirilen Rektör şimdi yine aynı ellerce açığa alındı. Şimdi, demokratik yollarla gelmemiş olan bir Rektör’ü Ege Üniversitesi’nin gerçek sahiplerinin, emekçilerinin ve öğrencilerinin ne kadar sahipleneceğini göreceğiz. Emekçilerin sesine kulaklarını tıkayan, öğrencilerini duymayan, görmeyen, sendika olarak randevu taleplerimizi defalarca cevapsız bırakan bir Rektör’ün bizim gözümüzde meşruluğu yoktur!

Hoşcoşkun hakkında ne zaman ve hangi konularda soruşturma başlatıldığı ilgili makamlarca derhal kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Zira, açığa alma ile sonuçlanan bir soruşturmanın birkaç aya varan bir geçmişi olmalıdır ve bu süre zarfında üniversite bileşenlerinin hak kayıpları ile sonuçlanan bütün idari işlemler ve tasarruflar da ivedilikle geri çekilmeli ve soruşturma konusu yapılmalıdır.

6 Ocak 2017 tarih ve 679 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyen üyelerimize yönelik (idari) işlemin hukuksuzluğunu defalarca dile getirmiştik. Tıpkı tüm Türkiye’deki ihraçlara dair dile getirdiğimiz gibi. Hatırlayacaksınız, 8 Şubat 2017 tarihli açıklamasında YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan, ”İhraçlara yönelik tüm inisiyatif üniversitelerde. Kişileri üniversiteler belirliyor ve YÖK’ün bununla ilgili bir takibi yok” demişti (http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38906141). Şimdi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un açığa alınması bir kez daha ihraçlardaki hukuksuzluğu gündeme getirmiştir. Tıpkı, Hoşcoşkun’un göreve geldiğinden beri imza attığı öğrenci soruşturmalarına verilen cezalar, dışarıdan yapılan atamalarda olduğu gibi. İhraç edilen arkadaşlarımız derhal geri alınmalıdır! Emekçilere ve öğrencilere açılan soruşturmalar derhal kapatılmalı, verilen cezalar geri alınmalıdır!

Bir rektörün soruşturma süresince görevden uzaklaştırılması durumunda yerine nasıl atama yapılacağı mevzuatta açıkça tanımlanmamaktadır. “Rektör seçimleri” hızla yapılmalıdır. Buna karşın görev süreleri rektörün görev süresi ile sınırlı olan rektör yardımcıları kadrolarının bulunduğu üniversitelere geri gönderilmelidir. Ege Üniversitesi öğretim üyeleri üniversite dışından rektör yardımcısı atanmasına şiddetle itiraz etmektedirler.

Buradan bir kez daha söylüyoruz ki, yöneticiler gelir gider, üniversitenin gerçek sahipleri olan emekçiler ve öğrenciler olarak bizler buradayız! Özgür ve demokratik bir üniversiteyi, bilimi savunmaya devam ediyoruz!

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu