Eşbaşkanlık Sistemi Soruşturmalarla Bitirilemez!

44

Kadınların mücadeleleri sonucu geliştirilen eşbaşkanlık sistemi dünyanın birçok yerinde kadın temsiliyetini arttıran önemli mekanizmalarından biridir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmenin yollarından biri olarak eşbaşkanlık sistemi; Türkiye`de birçok kurum tarafından uygulamaya konulmaktadır. Sendikalardan siyasi partilere, belediyelerden demokratik kitle örgütlerine kadar birçok alanda kadınların gündemlerine aldığı eşbaşkanlık;  bugün valilikler ve kaymakamlıklar eliyle itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi`ne yönelik başlatılan soruşturmalar kadın hareketinin kazanımlarına yönelik bir saldırıdır.

Sendikamız Eğitim Sen`in 2011 yılında düzenlediği 2. Kadın Kurultayı kararları arasında yer alan eşbaşkanlık sistemi; sendikalarda erkek egemenliğine karşı mücadele yöntemlerinden biri olarak ifade edilmiştir. Benzer şekilde, konfederasyonumuz KESK`in Temmuz ayında gerçekleştirilen Genel Kurulu`nda eşbaşkanlık modeli karar altına alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Demokrasi ve emek mücadelesinde kadınların eşit temsiliyet için yürüttükleri mücadele hem sendikamız hem de konfederasyonumuz tarafından yürütülen tartışmalarda hep öncelikli gündem olmuştur. Ancak bizim cephemizden ortaya konulan eşitlik, özgürlük ve dayanışma pratiklerinin hepsini ortadan kaldırmayı amaçlayan erkek egemen devlet zihniyeti yine kadınların kazanımlarına gözünü dikmiştir. Daha önce baskılar ve tutuklamalarla yapılan itibarsızlaştırma politikaları eşbaşkanlık sistemine yönelik başlatılan soruşturmalarla sürdürülmektedir.

Bizler, eşbaşkanlık modelinin uygulandığı belediyelere yönelik Diyarbakır Valiliği ve ilçe kaymakamları tarafından başlatılan soruşturmaların ardında kadınları ikinci cins olarak gören erkek zihniyetinin yattığını biliyoruz. Kadınların emeklerini, bedenlerini, politikalarını ve yaşamlarını kontrol altına almaya çalışan eril sistemin kadınların eşit temsiliyetine tahammül edemediğini görüyoruz. Ancak herkes bilmelidir ki kadınlar yapılan saldırılara sessiz kalmayacak; otorite ve hiyerarşiye itaat etmeyecektir. Eğitim Sen`li eğitim ve bilim emekçisi kadınlar olarak erkek devletin saldırılarının karşısında olduğumuzu ilan eder, herkesi soruşturmalara karşı çıkmaya davet ederiz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu