Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 25

62

Siyasi iktidar kendi meşruiyeti için muhalefet belediyeleri ile arasındaki gerilimi salgın döneminde dahi yükseltmekten geri durmamaktadır. Yerel yönetimlerin yetkilerinin ve faaliyetlerinin sürekli olarak sınırlandırıldığı, kimi zaman da engellendiği bir dönemin içinden geçmekteyiz. Yerel yönetimlerin faaliyetlerinin oluşturduğu basınç siyasi iktidarı adım atmaya zorlamaktadır. Atılmak durumunda kalınan her adımın da mali boyutunun olması şu an yaşanan gerilimi üreten önemli nedenlerden biridir.

Dün (20 Nisan 2020) önce Burdur Yeşilova Belediye Başkanı, emekli Eğitim Sen üyesi Mümtaz Şenel hocamızın ve eşinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasının üzüntüsünü yaşadık. Ardından da Mümtaz hocamızın da, eşinin de sağlıklarının iyi olduğu haberi bizleri sevindirdi. Şiddetin yaşamımızın tüm alanlarından çıkması için ısrarla mücadele etmekte kararlıyız.

Bugünün Gündemi:

  1. Proje okullarına öğretmen atamasında ve yönetici görevlendirmesinde yaşanan sıkıntılar ve oluşan eşitsizlikler uzun süredir tartışıla gelmektedir. Bu okul türünden kamusal fayda sağlamak mümkün olmamasına rağmen, MEB’in bu okul türünde ısrarı devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 16 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı yazı ile ilgili genel müdürlüğe bağlı okullara öğretmen seçimi yapılacağını bildirmiştir. Salgından dolayı okulların kapalı olduğu bu dönemde ilgili yazıda belirtilen işlerin yapılma koşulu yoktur. Okulların yeniden açılmasını beklemeden bu türden işlemlerin yapılması çeşitli sorunlar yaratacaktır. Ayrıca, özel sektörle imzalanan protokoller sonucunda proje okulu olan kurumlara yapılacak olan atamalarda, özel sektör temsilcilerinin yer alacak olması, bu kurumları okul olmaktan çıkarmakta, işletmeye dönüştürmektedir. Kamu okullarının işletmeye dönüşmesini kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Eğitim Sen proje okulu uygulamasının sonlanması ve tüm okullara öğretmen atamasının genel esaslara göre yapılması gerektiğini savunmaktadır.
  2. 65 yaş üstü yurttaşlar için hazırlanan kolonya paketlerinin dağıtımını okul müdürlerinin ve öğretmenlerin yapmasının istenmesi, kamu yöneticilerinin eğitimcilere dönük bakış açısını ortaya koymaktadır. Okulların kapalı olmasının, öğretmenlerin de tatilde olduğu algısına neden olması oldukça yanıltıcıdır. Uzaktan eğitim döneminde de, öğretmenler günlük olarak öğrencileri ile ilgilenmekte, ders içerikleri ve materyalleri geliştirmektedirler. Bu nedenle, öğretmenler bu türden işler için ilk akla gelen kesim olmamalıdır. Tüm görevlendirmeler isteğe bağlı ve uzmanlık alanına uygun yapılmalıdır.
  3. İstanbul Kâğıthane’de bulunan bir meslek lisesinin yöneticilerinin, öğretmenleri il milli eğitim müdürünün ve diğer protokol üyelerinin ziyareti gerekçesi ile okula, temizlik yapmaya çağırdığı haberleri genel merkezimize ulaşmıştır. Bu durumu hem mesleğimiz hem de salgın döneminde neden olabileceği sağlık risklerinden kaynaklı kabul etmemizin mümkün olmadığının bilinmesini isteriz.
  4. Diyarbakır’da öğretmenlere eğitim yöneticileri tarafından gönderilen bir mesajla öğretmenlerin EBA kullanımının değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler sonucunda çok kullananların ödüllendirilmesi, az kullananlara da ücret kesimi, disiplin soruşturması gibi kimi yaptırımlar uygulanması aşamasına gelindiği ifade edilmiştir. Bir gün sonra da, öğretmenlere gönderilen bu yazının sehven gönderildiğine dair ikinci bir mesaj atılmıştır. İkinci bir mesajla, ilk gönderilenin yanlışlık sonucu olduğu ifade edilmiş olsa da, öğretmenlerin performanslarını değerlendirme yaklaşımının eğitim yöneticilerinde hâkim bir bakış açısı olduğunun farkındayız. Öğretmenlerinin performansının ölçülmesini kabul etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu nedenle, EBA’nın öğretmenlere sistemi kullandıkları süre ve ekledikleri materyallere göre puan veren sisteminin acilen uygulamadan kaldırılması gerekmektedir. Uzaktan eğitim uygulamaları öğretmenler üzerinde baskı ve kontrol aracı olarak kullanılmamalıdır.
  5. Salgın nedeniyleı oluşan krizden en olumsuz etkilenen kesimlerden biri de özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçileridir. Bir bölümü işten çıkarıldı, bir bölümü ücretsiz izne çıkmaya zorlandı, geri kalanlarda şimdi ücretli izin adı altında 1170 TL ile yaşamalarını sürdürmek durumunda kaldı. Arkadaşlarımızın bazıları ise hala uzaktan eğitimde yoğun olarak çalışmakta, ancak alınacak ücret açısından işverenin insafına bırakılmış durumdadırlar. MEB’in hızla bu konuda adım atması ve arkadaşlarımızın haklarının korunması ve krize karşı desteklenmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlaması gerekmektedir. İster resmi ister özel kurumlarda çalışsınlar, MYK’miz tüm eğitim emekçilerinin krize karşı korunması ve mağduriyetlerinin engellenmesinin sosyal devletin öncelikli görevi ve sorumluluğu olduğunu düşünmektedir.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.         

EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu