Eğitim Sen’den Basına ve Kamuoyuna / Eğitim Günlüğü 18

70

Siyasi iktidara salgın ve sonuçlarına dönük gerekli önlemleri alması için sürekli olarak önerilerde bulunuyor, çağrılar yapıyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen alınan önlemler yeterli olmadığı gibi, çıkarılmak istenen yasalar incelendiğinde, esas olarak  salgınla değil, muhalefetle mücadele etmenin  hedeflendiği görülmektedir. Görüşülmekte olan infaz kanunu; yükseköğretimle ilgili TBMM’ye sunulan tasarı; işverene işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkının verilmesi ve sosyal medya üzerinde denetimin artmasının da içerisinde olduğu torba kanun hazırlığı birlikte değerlendirildiğinde, siyasi iktidarın muhalif tüm kesimler üzerinde baskıyı arttırmayı; en büyük destekçisi olan sermayeyi gözetecek bir politik hattı takip etmeyi hedeflediği görülmektedir. Belediyeler tarafından, gereksinimi olanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı aşevlerinin hesaplarının bile bloke edilmesi ise, siyasi iktidarın salgına karşı birlikte mücadele ve dayanışmaya bizlerle aynı anlamı yüklemediğinin son örneğini oluşturdu.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, eğitim ve bilim emekçilerinin bu zor sürecin aşılması için dayanışmayı ve birlikteliği artırmaya dönük, üzerine düşen tarihsel sorumluluğunun gereğini yerine getireceğine olan inancını ifade etmeye devam edecektir. Tüm şubelerimiz, temsilciliklerimiz ve üyelerimizle dayanışmayı büyütmek için hazırız. Bugünün Gündemi :

  1. ÖSYM tarafından 15 Mart 2020 tarihinde yapılan MEB Eğitim Kurumları Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları dün ( 09 Nisan 2020) açıklandı. EKYS sonuçlarına göre en az 60 puan ve üstü alan adaylar, atama yapıldıktan sonra boş kalan ve yeni açılan eğitim kurumlarının ilan edilmesinden sonra puan sıralamasına göre mülakata çağrılacak. Mülakata ilan edilen boş kadroların üç katı kadar aday çağrılacak.  Mülakatta 60 puan ve üstü alan adaylar tercih yapma hakkına sahip olacak. Atamaya esas puan belirlenirken, yazılı sınavın %80’i ve mülakatın % 20’si alınarak hesaplanan puan esas kabul edilecek. Mülakat puanın ağırlığının % 20’ye indirilmekle beraber, halen atama için kullanılan bir yöntem olmasını doğru bulmadığımızın bilinmesini isteriz. Ayrıca, sınav sonucuna göre atanacak yöneticilerin sadece mevcut yöneticiler atandıktan sonra boş kalan ve yeni açılan kurumlara atanabilecek olmasının ciddi bir sorun olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Mevcut eğitim yöneticilerinin büyük bir bölümünün sendikal ve siyasal yakınlığa göre atandığı gerçeğinden hareketle, bu durumun kamuoyu tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve tartışılması gerekmektedir. Eğitim Sen, tüm eğitim yöneticilerin demokratik katılım ve yöntemlerle belirlenmesi gerektiği düşüncesini kamuoyu ile paylaşır.
  2. Üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan canlı manken arkadaşlarımızda bu süreçten olumsuz etkilenmiş ve ücretlerini yitirmiştir. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gerekçe gösterilerek arkadaşlarımızın başvuruları reddedilmekte ve kendilerine ücret ödemesi yapılmayacağına dair yazılar tebliğ edilmektedir. Siyasi iktidar istediğinde milyonlarca insanı ilgilendiren düzenlemeleri 24 saatte yapmaktadır. Bu nedenle, sözleşmeli canlı manken arkadaşlarımıza ödeme yapılmaması mevzuatın izin vermemesinden dolayı değil, bir tercihin sonucudur. MYK’mız, YÖK’ün soruna müdahil olması ve hızlıca bu sorunun çözümü için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması için girişimde bulunması gerektiğini düşünmektedir.
  3. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarını 18 Nisan-07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı olarak yapılacak. Kişiye özel olarak yapılacak olan sınava, öğrenciler internet erişimi olan bir araçla katılacaklar. İnternet bağlantısı ve gerekli araca sahip olmayanlar ise Açıköğretim Bürolarında sınava katılacaklar. Bu durumda, kaçınılmaz olarak internet bağlantısı ve gerekli araca sahip olan ve olmayan öğrenciler arasında bir eşitsizlik oluşacak. Kendi evinden steril bir ortamda sınava katılanla, pek çok sağlık önlemi alınmış olsa dahi, virüsün bulaşma kaygısı altında sınava katılmanın aynı olmadığını belirtmek isteriz. Ayrıca, bu bürolarda görev yapacak olan ve refakatçili öğrencilerin sınavlarını gerçekleştirecek çalışanların sağlıkları ile ilgili kaygıları göz önüne almak gerekiyor. Öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmemesi ve öğrenim süresinin uzamaması bizim açımızdan önemlidir. Ancak, çalışanların ve öğrencilerimizin sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu nedenle, MYK’mız Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün bu sınav takvimini yeniden değerlendirmesi ve bir süre daha ertelemesinin en doğru karar olacağını düşünmektedir.
  4. Eğitim Enternasyonali ve üye sendikaların yoğun baskısı ve girişimi sonucunda, Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu 08 Nisan 2020 tarihinde kar amaçlı özel okullara yapılan doğrudan veya dolaylı tüm yatırımları dondurma kararı aldı. Karar, kamusal bir hizmet olarak eğitimin ticaretin bir aracı olarak kullanılmaması mücadelesinde önemli bir eşik olacaktır. Eğitim Enternasyonalinin Türkiye’deki tek üyesi olarak Eğitim Sen’de kamusal bir hizmet olan eğitimin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesine karşı mücadelesini sürdürecektir.
  5. TBMM’ye verilen torba kanun teklifinden sonra, okulların kapalı olduğu dönemde yapılamayan dersler için telafi eğitiminin ne zaman ve nasıl yapılacağı tartışılması başlamıştır. Eğitim Sen, öğretmenleri ilgilendiren bir kanununun öğretmenlerle tartışılmadan hazırlanmasını eleştirmektedir. Bizim açımızdan tartışma, çocuğun üstün yararını gözeterek yapılmak durumundadır. Bunun yerine, öğretmenlere telafi eğitimi için ücret ödenip, ödenmeyeceği ile ilgili yersiz tartışmaları doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz. MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. Maddesi açık şekilde bu ücretlerin ödeneceğini düzenlemiştir. MYK’mız öğrencilerimizin eğitimleri ile ilgili eğitim yapılması gerekenlerin tartışılmasının daha acil  olduğu görüşündedir.
  6. 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasağının sonrasında 18 -20 yaş arası çalışanlar için esnetilmesini daha önce tartışmış ve doğru bulmadığımızı ifade etmiştik. Bazı meslek liselerinin maske, önlük, plastik çatal, siperlik gibi salgında kullanılan kimi malzemelerin üretimi için açık tutulduğunu bilmekteyiz. Ancak, söz konusu okullarda 18 yaşının altında olan  öğrencilerimizin kaymakamlıklardan izin alınarak çalışmaya devam ettiğine dair genel merkezimize bilgiler ulaşmaktadır. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu dönemde okullarda çalışmaya devam etmesini sağlıkları ve hakları açısından doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade eder, gereksinim duyulan malzemelerin gerekli sağlık önlemlerinin alındığı ortamlarda, konunun uzmanı olan çalışanlar tarafından üretilmesi gerektiği düşüncemizi kamuoyu ile paylaşırız.

Kamuoyuna Saygıyla Sunarız

 

EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu