Cumhuriyet’in 92. Yılı Kutlu Olsun!

458

Türkiye’de yaşayan halkların emperyalist işgale karşı omuz omuza verdikleri mücadelenin ürünü olarak Cumhuriyetin ilan edilişinin üzerinden 92 yıl geçti.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde doğrudan yer alan kimlik, dil, inanç farklılıklarına rağmen, ortak düşmana karşı birlikte mücadele eden halklar, yıllardır çeşitli kışkırtmalar, fiili saldırılar ve linç girişimleri ile birbirine düşman edilmeye ve karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’de yaşayan halkların özlemi ve talebi, ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların tam hak eşitliğine sahip olmaları, emperyalizmin taşeronu olmayan, farklı kimlik ve inançların baskı ve ayrımcılığa tabi tutulmadığı, her dilden, inançtan ve kültürden insanların gerçekten eşit ve özgür olarak yaşadıkları; işsizliğin, açlığın, sefaletin, baskı ve şiddetin değil; barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün kol gezdiği demokratik bir ülkede yaşamaktır.

Türkiye halklarının ihtiyaç duyduğu, takvimde yeri geldiği için törensel ve sembolik kutlamalara sıkıştırılmayan, eşitlikçi, özgürlükçü, hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve emekçilerin haklarının korunduğu ve geliştirildiği gerçekten laik ve demokratik bir cumhuriyettir.

Emek mücadelesi ile demokrasi ve barış mücadelesi bir bütündür ve birbiriyle iç içe geçmiştir. Bu anlamda gerçek anlamda eşit, özgür ve demokratik bir ülkenin ancak emekçilerin ve ezilen halkların birleşik ve ortak mücadelesiyle kurulacağı açıktır.

Eğitim Sen olarak, halkın göstermelik ya da temsili olarak değil, gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin eksiksiz bir şekilde hayata geçirildiği, tüm bireylerin eşit haklar temelinde, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde bir arada yaşaması dileğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu