Yüz Yüze Sınavlar Ertelendi! Birlikte Mücadele Ettik, Birlikte Başardık!

80

Kovid-19 salgınının tüm hızıyla devam ettiği koşullarda MEB’in, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişim noktasında yaşadığı sıkıntıları ve salgının yayılma hızını göz ardı ederek, 4-22 Ocak tarihleri arasında sınavların yüz yüze yapılması kararı alması, başta öğrencilerimiz olmak üzere, veliler ve eğitim emekçilerinin yoğun tepkisi ile karşılanmıştır.

MEB’in tüm ülkede salgın tehdidi sürerken öğrencileri 4-22 Ocak tarihleri arasında sınavlar için okula çağırması sonrasında gösterilen haklı tepkiler sonuç vermiş ve MEB tarafından sınavların ertelendiği açıklanmıştır.

Uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler başta olmak üzere, salgının yayılımının en fazla olduğu bir dönemde, yüz yüze sınav yapma konusunda gösterilen anlamsız ısrarın özellikle eğitime erişim açısından dezavantajlı durumda olan öğrenciler için ciddi eşitsizlikler, haksızlıklar ve mağduriyetler yaratacağı sendikamız tarafından sürekli dile getirilmiştir.

Eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve velilerimizin sınavların iptal edilmesine yönelik olarak göstermiş olduğu ortak ve örgütlü tepkinin MEB’in sınavların ertelemesi kararı almasında doğrudan etkisi olduğu açıktır. Alınan bu karar, birlikte yürütülen haklı mücadelenin sonucudur.

Sınavların yüz yüze yapılması kararından vazgeçilmiş olması haklı mücadelemizin sonucu olmakla birlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceği, ortaöğretim kurumlarında ise sınavların eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ertelenmesi milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişim sağlayamadığı koşullarda eşitsizliği daha da derinleştirecektir. Yüz yüze eğitim başlamadan, telafi eğitimler yapılmadan ölçme ve değerlendirme yapılması eğitimde eşitlik ilkesine aykırıdır.

Eğitim Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi öğrencilerimizin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanması için, öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin sağlığı ve hakları için birlikte mücadeleyi daha da güçlendireceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu