Yöneticilik Başvuru Hakkı Engellenemez

626

Ankara ili Haymana ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan üyemizin, idareci ataması sonrasında okulun proje okulları kapsamına alınması, üyenin 8 yıllık idarecilik süresi sona erdikten sonra yönetici ataması için başvuru hakkı talebinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedilmesi üzerine açtığımız dava sonucu, işlem eşitlik ilkesine aykırı değerlendirilerek iptal edilmiştir. Gerekçede, davacının idarecilik görevi yaparken Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmelik hükümlerine bağlı olarak başvuru hakkının mevcut olduğu, 2022 yılı yönetmeliğinin üyemizin durumu açısından farklı bir durum getirmediği belirtilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu