YÖK Asistan Kıyımına Neden Olacak Hukuksuz Bir Adım Daha Attı!

341

YÖK Yürütme Kurulu’nun 29 Temmuz 2015 tarihinde aldığı kararla, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz”  düzenlemesinden ÖYP, 50/d ve 35. madde kapsamındaki araştırma görevlileri muaf tutulmuş ve yeni bir asistan kıyımının önü açılmıştır!

Hemen belirtmek gerekir ki YÖK’ün araştırma görevlilerinin sesine kulak tıkayan, taleplerini yok sayan bu kararı, “senet ve azami süre baskısı” altında güvencesiz olarak çalışmaya zorlanan araştırma görevlilerini şimdi de işten atılmayla yüz yüze bırakmaktadır.

Örneğin YÖK’ün ilgili kararı nedeniyle, yüksek lisans eğitiminde ikinci yılı dolan, bu esnada da araştırma görevlisi olan birisi, bir yıl sonra yüksek lisansını bitirmediğinde işten atılacaktır. Çünkü söz konusu kişi araştırma görevlisi olduğu için yasada yüksek lisans için azami süre olarak belirtilen “üç yıllık” sürede eğitimini bitirmelidir. Dolayısıyla akademik başarısı ve niteliği gözetilmeden sadece bu süreyi aştığı gerekçesiyle işten atılacaktır! Fakat araştırma görevlisi olmayan ve yüksek lisans öğrenimi gören başka birisi, “af düzenlemesi” nedeniyle 2014-2015 eğitim yılında azami süresi sıfırlandığı için  “üç yıllık azami süre” hakkını tekrar elde edebilecektir. Dolayısıyla, tezini süresi içerisinde bitirip ilgili jüriye sunan ancak kimi değişiklikler yapması için kendisine süre tanınan bir araştırma görevlisi dahi azami süreyi aştığında kapının önüne konulacaktır.

Bilinmelidir ki YÖK’ün ilgili kararı, kanunla düzenlenmiş bir konu hakkında idari işlem tesis ederek açıkça hukuksuzluk yaratmaktadır. Azami süre konusunda, yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 6569 sayılı yasanın 28. maddesi ile değişiklik yapılan 44. maddesi gereği azami süre hususunda yönetmelik çıkarması gereken YÖK’ün, Yürütme Kurulu kararıyla aklına estiği gibi karar alması kabul edilemezdir! Bu durum, üniversite bileşenlerinin kendileriyle ilgili karar süreçlerinde yer almasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir!

YÖK’ün de çok iyi bildiği üzere, üniversitelerde görev yapan her bir araştırma görevlisi aynı zamanda lisansüstü eğitim programlarında öğrencidir. Dolayısıyla araştırma görevliliği ile lisansüstü öğrencilik statüsü üzerinde yapılan tüm düzenlemeler, her iki statüyü de taşıyan araştırma görevlilerini doğrudan etkilemektedir. Ancak YÖK, attığı her adımla araştırma görevlilerinin sorunlarını derinleştirmekte ve onları daha büyük mağduriyetlerin içine itmektedir.

Geçtiğimiz yıl araştırma görevlilerinin güvencesiz istihdam nedeniyle maruz kaldığı sorunları gözler önüne sermek için yaptığımız anket çalışması da çok geniş bir yelpazeye yayılan bu sorunları net biçimde ortaya koymuştur. Araştırma görevlilerinin güvencesiz istihdam ve iş tanımlarındaki muğlaklık nedeniyle yapmak zorunda kaldıkları işler arasında sekreterlik, tamirat işleri, düğün davetiyesi dağıtma gibi özel işler dahi bulunmakta, bu işleri yapmayanlar ise yoğun biçimde mobbinge maruz kalmaktadır.

Eğitim Sen olarak YÖK’ü bu kararından hızla vazgeçmeye çağırıyor ve konunun doğrudan muhatabı olan araştırma görevlileri ile sendikamızın da içinde yer aldığı bir komisyonla ilgili düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. YÖK’ün söz konusu kararında ısrarcı olması durumunda ise sendikamızın bu karara karşı hukuki ve demokratik tüm yollara başvurarak araştırma görevlilerinin haklarını sonuna kadar savunacağının bilinmesini istiyoruz! Bir taraftan araştırma görevlilerini işten atacak düzenlemelere imza atılmasını, diğer taraftan da ÖYP’deki “alan sınavı” ile kayırmacılığı ve kadrolaşmayı kolaylaştıran uygulamaların devreye konulmasının da ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz! Üniversiteleri, özgür bilimi, eleştirel düşünceyi, geleceğimizi ve işimizi tırpanlama derdinde olanlara karşı tüm araştırma görevlilerini sendikamızın mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz!

YÖK’ün ilgili yazısı için tıklayınız.

 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu