YÖK Araştırma Görevlileri İçin Kayıt Dondurma Kararını Gözden Geçirmeli ve Uygulamanın Kapsamını Genişletmelidir

86

Yükseköğretim Kurulu Personel Daire Başkanlığı’nın tüm devlet üniversitelerine göndermiş olduğu 16.04.2020 tarihli ve 27115 sayılı kayıt dondurma/azami süre konulu yazısı ile lisansüstü öğrenim görmekte olan araştırma görevlilerinin Covid19 salgını nedeniyle bir dönemlik sürenin azami sürelerine eklenerek kayıt dondurma talebinde bulunabilmeleri sağlanmıştır.

Şüphesiz ki bu hakkın tanınması araştırma görevlileri için yerinde ve olumlu bir uygulamadır. Ancak YÖK’ün ilgili yazısında getirilen bir düzenleme ve halihazırda üniversitelerde farklılaşan uygulamalar nedeniyle kimi araştırma görevlileri bu haktan yararlanamamaktadır. Bu durum, eşitsizliğe neden olduğu gibi yapılan düzenlemenin amacına aykırı kimi özellikler taşımaktadır. Şöyle ki;

  • Kadrolarının bulunduğu üniversite dışında başka bir üniversitede öğrenim gören ÖYP’li araştırma görevlilerinin kayıt dondurma hakları fiilen ellerinden alınmaktadır. Çünkü bu durumda olan araştırma görevlilerine, kadrolarının bulunduğu üniversiteye dönme uygulaması getirilmiştir. Örneğin kadrosu X ilinde olan, ancak Ankara’da öğrenim gören bir araştırma görevlisi, bu haktan yararlanmak istese dahi birçok nedenle (çocuk ve yaşlı bakımı, sağlık sorunları, gideceği ildeki barınma sorunları, ulaşım sorunu vb.) bu hakkını kullanması engellenmiş olacaktır. Üstelik Ankara gibi büyükşehirlere getirilen seyahat kısıtlamasını aşabilmek, yüzlerce kilometrelik yolu gidebilmek, gittiği ilde konaklayabilecek yer bulabilmek ve tüm bunları yaparken hem kendisi hem de toplum sağlığı için risk oluşturmamak mümkün değildir. Kaldı ki pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların kalkmasının ardından bu durumda olan araştırma görevlileri yeniden 35. madde kapsamında görevlendirme talep edecek ve bürokratik çok sayıda işlemle karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla bu durumda olan araştırma görevlilerinin de öğrenim gördükleri üniversitede ve bulunduğu ilde kalarak kayıt dondurma hakkı sağlanmalıdır. Aksi halde YÖK, salgına karşı yeni bir hareketlilik yaratarak hem araştırma görevlilerini, hem toplum sağlığını riske atacak ve araştırma görevlileri arasında eşitsizliğe neden olacaktır.
  • Bir diğer sorun da 674 sayılı KHK ile kadroları 50/d’ye dönüştürülen araştırma görevlileri için yaşanmaktadır. YÖK’ün bu durumda olan araştırma görevlilerinin kadrolarının öğrenim gördükleri üniversitede olduğu gerçeğini üniversitelere daha net biçimde hatırlatması gerekmektedir. Çünkü söz konusu araştırma görevlileri kayıt dondurma talebinde bulunduklarında, öğrenim gördükleri üniversite tarafından ÖYP kapsamındaki eski üniversitelerine gönderilme riskiyle karşılaşmaktadır. Bu durum da özlük haklarının yanı sıra ciddi sorunları beraberinde getirmekte, kayıt dondurma hakkının kullanılmasını fiilen engellemektedir.

Eğitim Sen olarak YÖK’e çağrımız, bir dönemin azami süreye eklenerek kayıt dondurmaya gidilebilmesi önündeki muğlaklıkların ve fiili engellemelerin hızla kaldırılmasıdır. Aksi halde getirilen uygulamanın sorun çözmekten ziyade çok farklı düzeylerde sorunlara neden olacağı unutulmamalıdır.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu