Üniversitelerin Hukuka Aykırı Atama İşlemleri Yargıdan Dönüyor

527

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan üyemizin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadrosuna yapmış olduğu atama başvurusunun idarece reddedilmesine ve başka bir kişinin söz konusu kadroya atanmasına dair işlemin iptali için açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesi’nce işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kararda; “…başvuru koşulunun kişiye özel spesifik bir açıklama içerdiği, mezkur alt dala ilişkin Yükseköğretim Kurulundan izin alındığına dair dosyada veri olmaması, bu ek koşulun akademik kaliteyi artıran bir husus olduğuna yönelik davalı idarece somut nitelikli herhangi bir belirleme bulunmadığı anlaşıldığından … davacının talebinin reddedilmesi ve kadroya başka bir kişinin atanması işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denmiştir.

Karar belli bir kişiyi tarif eder nitelikte kadro ilanları ile hukuka aykırı şekilde yapılan atamalar için örnektir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu