Üniversitelerde Görevde Yükselme Sınavı Sorunu 15 Yıldır Çözülemiyor!

313

YÖK ve ÜAK Başkanlıkları ile 31 üniversitede çalışan eğitim ve bilim emekçileri için 8 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme Sınavı, YÖK Merkezi Sınav Kurulu’nun Nisan ayında açıkladığı konu başlıklarına göre soru dağılımı koşullarını taşımadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Sınav, adaylardan ayrıca bir bedel talep edilmeksizin Anadolu Üniversitesi tarafından 29 Kasım 2015 Pazar günü aynı sınav merkezlerinde yapılacaktır.

YÖK Başkanlığı’nın 17 Kasım 2015’de yaptığı açıklamada iptal gerekçesi olan hatanın sınavı gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi’ne ait olduğu vurgulanmaktadır. Bilinmelidir ki asıl hata, eğitim ve bilim emekçilerinin özlük haklarını bir türlü teslim etmeyen zihniyetin kendisindedir!

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğini düzenleyen mevzuatın tarihine bir bakalım:

15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in yayımlanmasının ardından bütün kamu kurum ve kuruluşları bu genel yönetmelik doğrultusunda kendi yönetmeliklerini hazırlayıp yürürlüğe sokmuşlardır.

Yükseköğretim emekçileri için 08.03.2000 tarih ve 23987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik 20.07.2001 tarihinde (RG 24468) değiştirilmiş, 12.11.2005 tarih ve 25991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

2005 tarihli yönetmelik, 12.03.2010 tarihinde (RG 27519), 30.06.2011 tarihinde (RG 27980) ve 18.12.2012 tarihinde (RG 28501) olmak üzere 3 kere değiştirilmiş ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve halen yürürlükte olan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu son yönetmelik hemen 04.02.2015 tarihinde (RG 29257) ve iki gün sonra 06.02.2015 tarihinde (RG 29259) bir daha olmak üzere iki ay içinde iki kere değiştirilmiş, sıcağı sıcağına 22.01.2015 tarihinde, yönetmeliğin bir maddesinin bir bendinin yürütmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun YD İtiraz No: 2014/1158 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

Yani, 3 ayrı yönetmelik, sayısız değişiklik, sayısız idari dava.

15 Yılın Özeti Yapboz Tahtası!

15 yılın özeti, görevde yükselme ve unvan değişikliği haklarının iyileştirilmesi değil, hükümetlerin keyfi uygulamalarına yasal zemin oluşturmak üzere yapboz tahtasının karalanmasından başka bir şey değildir. YÖK, yükseköğretimde çalışan idari ve teknik personelin hiçbir sorunu konusunda kalıcı çözümleri düşünmediği gibi, sunduğumuz/savunduğumuz önerileri de dikkate almamıştır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği konusunda da hiçbir çözüm üretmemiş, siyasal iktidarlara hiçbir olumlu öneri götürememiştir.

Yürürlükteki yönetmelik de eğitim ve bilim emekçilerinin özlük haklarını, liyakate dayalı yükselmelerini, hak ettikleri unvan değişikliğine ivedilikle kavuşmalarını, ücret ve diğer sosyal haklarının gelişmesini sağlamaktan fersah fersah uzaktır. Müdür atamalarının sözlü sınava dayandırılmış olması asıl niyeti ortaya koymaktadır. Maliye Bakanlığı eğitim ve bilim emekçilerinin hak edilmiş kadrolarının tahsisini yapmazken, yıllarca arayla yapılan sınavlarla az sayıda kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılırken, sınavdaki soru ağırlığını bile denetleyemeyen YÖK, yükseköğretimi sürdürmekten ve kamu emekçilerinin haklarını teslim etmekten acizdir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu