Eğitim Alanındaki Tüm Sendikaları Ortak Tutum Almaya Çağırıyoruz: Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilmeli, Öğretmenlere Angaryaya Dönüşen Seminer-Sınav Süreci Durdurulmalıdır!

5285

Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi gündeme geldiği ilk günden itibaren tartışılmaktadır. Kanunlaştıktan hemen sonra düzenlemenin iptali için CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır. AYM süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış, Sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilişkin Danıştay’a açılan iptal davasının da sonuçları beklenmeden seminer-sınav süreci başlatılmıştır. Böylece yaz aylarında öğretmenler seminer-sınav odaklı kariyer basamakları sürecinin girdabına çekilmiştir.

Eğitim emekçilerinin ve sendikaların bütün eleştirilerine rağmen yasalaştırılan bu düzenlemenin, öğretmenlerin mesleki gelişimine somut hiçbir katkı sunmayacağı, seminerlerin içeriğiyle birlikte çok daha net bir şekilde açığa çıkmıştır.

Gözlemliyoruz ki en baştan bu yana yapmış olduğumuz eleştiriler ve öneriler öğretmenler tarafından daha fazla sahiplenilmeye başlanmıştır. Öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu seminer süreci ile birlikte doğal olarak öğretmenler tepkilerini daha fazla yükseltmeye başlamıştır.

Tüm bu gelişmelerin ışığında eğitim alanında örgütlü tüm sendikaları, öğretmenleri kariyer basamaklarıyla ayrıştıracak bu kanunu ve bağlı yönetmelikleri iptal ettirmek; seminer ve sınav sürecini durdurulabilmek için ortak tutum almaya çağırıyoruz.

Ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik hakları bir bütünlük içinde yasalaştıran yeni bir meslek kanununun yeniden düzenlenebilmesi için mücadele etmek ve hem kamu hem de özel sektör öğretmenlerinin taleplerini ortak bir tutum etrafında savunabilmek bizlerin varlık gerekçesidir. Tek bir sendikanın alacağı kararlar geniş öğretmen kitlesinin sorunlarını çözmeye yetmeyecektir. Bu noktada ortak tutumu örgütlemek ivedi bir göreve dönüşmüştür. Seminer ve sınav süreci ile ilgili olarak, okulların açılacağı eylül ayından sınavların yapılacağı tarihe kadar tartışmaların giderek artacağı açıktır. Ortak tutumu belirlemek için bir araya gelmeye ve üzerimize düşen çalışmaları yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu önünde ilan ediyoruz.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu