Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Haktır, Cezalandırılmaz

926

Öğretmen olan davacının, görevini aksatmamak suretiyle ve üyesi olduğu sendikanın da aldığı karara istinaden salt yürüyüş ve basın açıklamasına katılmaktan ibaret olan eyleminin, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğu, bu nedenle “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” disiplin suçu kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığı açık olduğundan, mahkeme bozma iptal kararı almıştır.

Kararı görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu