Server Yaşam Vakfı’nın Okullarda Faaliyet Yürütmesine Karşı Dava Açtık

564

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Server Yaşam Vakfı’nın 18.01.2021-05.06.2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, “9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” kapsamında faaliyet yürütmesine izin verilmiştir.

Çeşitli vakıflar ile Milli Eğitim Bakanlığı veya il milli eğitim müdürlükleri arasında imzalanan protokolleri yargıya taşıyan sendikamız, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün yetkisini aşan, öğrenci ve velilerinin kişisel verilerini Server Vakfı ortağı 81 dernek ve yurtdışında ilgili kurumlarca paylaşılmasını öngören, öğretmenlere görevleri dışında sorumluluk ve iş yükleyen, Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı şartnamenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a dava açmıştır.

Eğitim Sen, dernek ve vakıfların Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerinin taşeronu gibi kullanılmasına karşı hukuksal mücadelesini yürütecektir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu