Seramik Öğretmenleriyle İlgili Yazımıza MEB’den Cevap Geldi

65

Sendikamız 07.11.2018 tarihinde, seramik alan öğretmenlerinin okutacağı dersler arasına özel eğitim okullarında okutulan iş ve beceri uygulamaları dersinin eklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuru yapmış, bu başvuruya Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 17.12.2018 gün ve 24251759 sayılı yazıyla cevap vermiştir. Bu yazıda özel eğitim uygulama okulları iş ve beceri uygulamaları dersi öğretim programı geliştirme çalışmaları kapsamında seramik alan öğretmenlerinin okutacağı dersler arasına özel eğitim okullarında okutulan iş ve beceri uygulamaları dersinin eklenmesi talebimizin değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.

İlgili bakanlık yazısını okumak için tıklayınız. 

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu