Sendikamızın Nöbet Mücadelesi

131

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nden Bakan adına Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzası ile yayınlanan “nöbet görevi” konulu yazı sonrasında okullarda yaşanan nöbet görevi sırasında temel insani gereksinimlerin karşılanması ve dinlenme ile ilgili tartışmada olumlu bir noktaya gelinebileceği görülmektedir. Unutulmamalıdır ki gelinen aşama eğitim emekçilerinin, öğretmenlerin bütünlüklü tutum alması ve taleplerini ortaklaştırmalarının sonucu olmuştur. Amaca hizmet etmeyen tartışmalara kaynaklık etmemesi ve kamu oyununun doğru bilgilendirilmesi için sendikamızın sorunun çözümüne ilişkin yaptıkları ile ilgili bilgilendirme ihtiyacı oluşmuştur.

Ne Yaptık?

1-Sendikamız tam gün eğitim yapan ilkokul ve ortaokullarda öğle tatilinde nöbetçi öğretmenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda 20.11.2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na 29.7.2014 gün ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinin ivedi biçimde değiştirilmesi için yazılı başvuruda bulunmuş (ek-1), bu başvuruya Milli Eğitim Bakanlığı Temel Genel Müdürlüğü 11.12.2017 gün ve 21264336 sayılı yazıyla cevap vermiştir (ek-2).  Bu yazıda anılan yönetmelik maddesinin 10. fıkrası uyarınca sorunun Öğretmenler Kurulu’nda görüşülerek nöbetçi öğretmenlerin insani ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul yönetimince hazırlanacak nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi uygulanmasıyla çözüleceği belirtilmiştir.

2- Anılan yazıya rağmen sorunun devam etmesi nedeniyle sendikamız “angarya yasağını ihlal eden uygulamalara dönük aldığı 26.02.2018 gün ve 11 sayılı MYK kararının 5. maddesinde tam gün eğitim sendika üyesi öğretmenlerin öğle tatillerinde temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar nöbet görevlerini yerine getirmeme kararı almıştır (ek-3). Bu sorunun 2017-2018 öğretim yılı içerisinde çözülmemesi üzerine de sendikamız aynı kapsamda aldığı 14.09.2018 tarih ve 54 sayılı MYK kararının 4. maddesinde tam gün eğitim sendika üyesi öğretmenlerin öğle tatillerinde temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için makul süre verilinceye kadar 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar nöbet görevlerini yerine getirmeme kararı almıştır (ek-4). Bu kararlar doğrultusunda öğle tatilinde nöbet görevini yerine getirmeyen birçok üyemize disiplin cezası verilmiş, bu cezaların iptal istemiyle açtığımız davalar devem etmektedir. Aynı şekilde bu üyelerimizin nöbet ücreti orantısız biçimde kesilmiş, bu şekilde üyelerimize bu yolla bedel ödetilmek istenmiştir. Bu konuda da hukuksal girişimlerimiz devam etmektedir.

3-  Yukarda yer alan sendikamızın faaliyetleri ile ortaya konulan diğer çabalar ortak bir tutuma neden olmuş ve Bakan adına Bakan Yardımcısı imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün “nöbet görevi” konulu 26.12.2018 gün ve 25010345 sayılı yazısı ortaya çıkmıştır. Bu yazıda konusu okul müdürünün insafına terk edilmemekte, nöbet görevini yerine getiren öğretmen ve müdür yardımcılarının temel insani ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlenmesi ve özellikle öğle aralarında dinlenme ve yemek ihtiyacı dikkate alınarak bu sürelerde nöbet görevinin dönüşümlü olarak yapılmasına olanak tanınması istenmektedir. Öğle aralarında dinlenme ve yemek ihtiyacı dikkate alınarak bu sürelerde nöbet görevinin dönüşümlü olarak yapılmasına olanak tanınması için gereğinin yapılmasını isteyen talimatıyla bu yazı,  sendikamızın başvurusuna verilen Milli Eğitim Bakanlığı Temel Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2017 gün ve 21264336 sayılı yazısından daha olumludur. Çünkü sorunun çözülmesi açısından öğle aralarında dinlenme ve yemek ihtiyacı dikkate alınarak bu sürelerde nöbet görevinin dönüşümlü olarak yapılmasına olanak tanınması talimatıyla kısa vadede somut ve net bir çözüm sunmaktadır. Ancak bu çözümün kısa vadede sahici bir çözüm olması için söz konusu talimata aykırı davranan ilgililer hakkında işlem yapılması, konunun kararlılıkla takip edileceğinin valiliklere bildirilmesi ve aynı zamanda aynı yazının Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yazısıyla ilkokul ve ortaokullara yönelik olarak da dağıtım yerlerine, valiliklere gönderilmesi gerekmektedir.  Sendikamız bu yazıya rağmen nöbet görevini yerine getiren öğretmen ve müdür yardımcılarının temel insani ihtiyaçlarını dikkate alarak nöbet görevini düzenlenmeyen ve öğle aralarında dinlenme ve yemek ihtiyacı dikkate alınarak bu sürelerde nöbet görevinin dönüşümlü olarak yapılmasına olanak tanımayan ortaöğretim okul müdürlerinin takipçisi olacaktır. Bu konuda uzun vadeli kalıcı çözüm ise ilgili yönetmeliklerde nöbetçi öğretmenlere öğle tatillerinde temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için makul süre tanıyacak bir değişiklik yapmaktır.

Ekleri görmek için tıklayınız.

Sayfa 1 

Sayfa 2

Sayfa 3 

Sayfa 4

Sayfa 5

Sayfa 6

Sayfa 7

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu