Sendikal Özgürlük ve Örgütlenme Haktır!

799

İstanbul’daki bir özel eğitim uygulama okulunda, 2021 yılında iş yeri temsilcimiz ve üyelerimizin gerçekleştirdiği iş yeri toplantısı, izin alınmadığı gerekçesiyle okul müdürü tarafından suç kapsamında değerlendirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul 2 No’lu Şubemiz, okul müdürünün, sendikamızın iş yeri faaliyetlerini ve örgütlenme çalışmalarını engelleme girişimi hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmuş, bu başvuru sonucunda okul müdürü hakkında soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda, okul müdürüne Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B maddesine göre ceza verilmiştir.

Tüzüğümüz gereği sendikal faaliyetler ve etkinlikler, sendikal özgürlük ve örgütlenme kapsamındadır. Uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve ilgili kanun maddelerine göre sendikal hakların kullanımının engellenmesi suçtur.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu