Sendikal Eylemlerden Zorla ‘Suç Üretme’ Çabalarına Son Verilmelidir!

207

Siyasi iktidarın ‘Tek parti, tek adam yönetimi’ hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği hukuksuz uygulamalar özellikle OHAL ile birlikte belirgin bir artış göstermektedir. Mardin Kızıltepe’de son bir hafta içinde 28 üye ve yöneticimiz sosyal medya paylaşımları ve 2010 yılından bu yana yapılan sendikal eylemleri nedeniyle önce ifadeye çağrılmış, ifade vermeye gittikten sonra ise gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınan üyelerimizden birisi tutuklanmıştır.

Ülkede en temel demokratik tepkilerin bile şiddetle bastırıldığı, sendikal eylemler ve sosyal medya paylaşımları üzerinden ‘darbeci mantıkla’ hareket ederek suç uyduranların, yıldırma ve korkutma amaçlı gözaltı ve tutuklamalara başvurması, OHAL’e, hukuksuz KHK’lara ve başkanlık sistemine karşı çıkan herkesin hedef haline getirilmesi anlamına gelmektedir.

 Hükümetin hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alarak gerçekleştirdiği ihraçlar ve açığa almaların yarattığı olumsuzluklar sürerken, Mardin Kızıltepe’de ifade vermeye giden üyelerimizin gözaltına alınması tam anlamıyla bir skandaldır. Gözaltındaki üyelerimizin yasal sendikal eylemler ve sosyal medya paylaşımları üzerinden sorular sorulması, ülkede hukukun geldiği içler acısı noktayı göstermektedir.

İktidarın yasal sendikal eylemler ve sosyal medya paylaşımlarından bile korkar hale gelmiş olması dikkat çekicidir. Tamamen keyfi ve hukuk dışı bir kararlar haksızlığa uğrayan eğitim emekçilerinin haklı ve meşru eylemlerinden suç üretmeye çalışanlara, bu şekilde suç işlediklerini hatırlatır, işledikleri bu tür suçların bedelini yargı karşısında vermeleri için gerekli tüm adımları atacağımızı belirtiriz.

Hükümeti bir kez daha sendikal mücadelemize yönelik haksız ve yasa dışı saldırılarına son vermeye çağırıyor, insan haklarına, temel sendikal hak ve özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.

Gözaltına alınan ve tutuklanan üyelerimiz derhal serbest bırakılmalı, yasaları uygulamakla yükümlü olanlar yasa dışı tutum ve uygulamalara artık son verilmelidir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu