Seçmeli Dersleri Öğrenciler ve Veliler Seçmeli, Okul Yöneticilerinin Yönlendirme Yapmasına İzin Verilmemelidir!

2004

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), e-okul sistemi üzerinden 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin başladığını açıklamıştır. Yapılan duyuruya göre, ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihleri 2-20 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Seçmeli derslerin seçimi sürecinde ülke çapında çok sayıda okulda eğitimcilikten çok ‘siyasal kadro’ olarak görev yapan eğitim yöneticilerinin özellikle dini içerikli derslerin seçilmesi için büyük çaba gösterdiği, öğrenci ve velileri yönlendirmeye çalıştığı bilinmektedir. Bu nedenle okullarda, seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde herhangi bir yönlendirme yapılmaması ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri sağlanmalıdır.

Öğretmen yokluğu gerekçe gösterilerek çok sayıda seçmeli dersin açılmaması, onun yerine dini içerikli derslerin seçilmesi için çok sayıda eğitim yöneticisinin adeta seferber olması kabul edilemez bir durumdur. Seçmeli ders tercihlerinde temel ölçütün öğrencinin ilgi ve yetenekleri olması gerekirken, her seferinde öğretmen durumu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek öğrencileri sadece önceden belirlenmiş bazı derslere yönlendirmek doğru değildir.

Seçmeli dersler, öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından önemlidir.  Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel (bilgi, beceri), duyuşsal (ilgi, tutum) ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden eğitim yöneticileri suç işlemiş olacaktır.

Seçmeli ders uygulaması yıllardır, sınav odaklı eğitim sistemi nedeniyle ağırlıklı olarak matematik, İngilizce, spor etkinlikleri, bilim uygulamaları alanları ile dini içerikli derslerle sınırlı olmanın ötesine geçmemektedir. Geçmişte yaşandığı gibi bazı derslerin öğrencilerimiz için ‘zorunlu seçmeli’ hale getirilmek istenmesi gibi uygulamaların yeniden yaşanmaması gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda bazı okul yöneticileri, öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yapmış, sonrasında seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ etmiştir. Önümüzdeki dönem benzer uygulamaların yaşanması durumunda, velilerimizin Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 105 Eğitim Sen şubesine başvurmaları halinde, sendikamız gerekli adımları atacaktır. Eğitim Sen Genel Merkezi, şubelerimizle birlikte seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip etmektedir.

Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri açıkça suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımız bilinmelidir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu