Seçmeli Dersler Tamamlayıcı Eğitim Kursuna Dönüşüyor!

100

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren 1., 5. ve 9. sınıflardan itibaren, laik ve bilimsel eğitimi dışlayarak büyük ölçüde iktidarın dünya görüşüne göre hazırlanan yeni müfredatın uygulanacağını, ‘Çocuklarımızı bilgi hamalı yapmak istemiyoruz’  diyerek açıklamıştır.

Son 15 yıl içinde eğitim sisteminde sayısız değişiklik yapılmış, eğitim sistemi adeta yapboz tahtasına çevrilmiştir. Özellikle 2012-2013 Eğitim öğreti yılında yürürlüğe giren 4+4+4 düzenlemesi ile başlatılan seçmeli dersler programa alınırken yasa yapıcıların iddialarının başında ‘çocukların seçmeli dersler yoluyla ilgi istek ve yetenek alanlarının belirlenerek bu alanlara yönelmelerinin sağlanacağı’ üzerine kurulmuştur. Aradan geçen 5 yılda seçilen derslere bakıldığında çocukların yönelimlerinden çok ailelerin etkisi ile ders seçimine ve tamamlayıcı kurs eğitimine dönüştükleri görülmektedir. Gerek ortaokulda gerekse liselerde seçimi yapılan derslerin sayısal dağılımı bu durumu yeterince açıklamaktadır.

Başlangıçta öğretmen ve derslik yokluğu gerekçe gösterilerek bazı seçmeli derslere sıkıştırılan seçmeli ders uygulaması sonraki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çeşitlendirilmesine rağmen ağırlıklı olarak Matematik, İngilizce, spor etkinlikleri, bilim uygulamaları alanları ile dini içerikli derslerle sınırlı olmanın ötesine geçmemiştir. Sistemin sırtında kambur olan sınavlar maalesef seçmeli dersleri de içerecek şekilde asıl amacından uzaklaştırılmıştır. Yasa yürürlüğe girdiğinde yaratılan kamuoyu algısı ve aileler ile siyasilerin yönlendirmesi nedeniyle seçmeli ders sıralamasında daha ön sıralarda yer alan ‘yoğunlaştırılmış din eğitimi içerikli seçmeli dersler’in seçimi ilk yıllarda yönlendirmelerle artarken, sonraki yıllarda hızla gerilemeye başlamıştır.

Ortaokullarda zorunlu dersler haftada 29 saat, 5.6.7.sınıflarda seçmeli dersler ise 6 saat, 8.sınıflarda 1 saat olacak şekilde okutulmaktadır. İmam hatip ortaokullarında haftalık seçmeli ders saati 2 saattir. Liselerde haftalık okunması gereken zorunlu ve seçmeli ders saatleri lise türlerine göre farklıdır. Anadolu ve Fen Liselerinde farklı, Temel Liseler, Meslek Liseleri ile İmam Hatip Liselerinin zorunlu ve seçmeli ders saatleri farklılıklar göstermektedir. Her öğrenci seçmeli derslere katılmak zorundadır. Seçmeli derslerde not zorunluluğu bulunmamaktadır.

2016-2017 verilerine göre açık ve örgün ortaokullar ile liselerde okuyan 11 milyon 33 bin 419 öğrenci öğretim görmektedir. Bu öğrencilerin tamamı seçmeli derslerden ders seçmektedir. Ortaokul ve liselerin okul türlerine göre öğrenci dağılımına bakıldığında; açık ortaokul ve lise türlerinin tamamında 1 milyon 429 bin 806 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin örgün eğitimdeki öğrencilere oranı %12,96’dır. İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde 1 milyon 174 bin 701 (açık öğretim hariç) öğrenci (%10,6) öğretim görmektedir. Açık imam hatip lisesine devam eden öğrenci sayısı 116 bin 725’tir. 8 milyon 428 bin 912 öğrenci Anadolu, Fen, Anadolu Meslek ve Anadolu Çok Programlı Liselerin örgün öğretim programlarına devam etmektedir.

2016-17 Öğretim yılında ortaokul ve liselerde seçmeli dersleri seçen öğrenci sayılarına bakıldığında bu derslerin telafi ve takviye amaçlı olarak seçildiğini görmek mümkündür. Özellikle spor ve fiziki etkinlikleri dışında kalan yeteneğe dayalı diğer sanatsal ve sosyo kültürel amaçlı derslerin seçim sayılarının alt sıralarda seyretmesi, seçmeli derslerin haftalık ders sürelerini artırmaktan ve çocukları bu sürelerde okulda tutarak tamamlayıcı eğitim yapmaktan başka bir işe yaramadığı eleştirilerinin yapılmasına neden olmaktadır. Bu eleştiriler öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.

2016-17 Yılında Seçilen Dersler ve Seçen Öğrenci Sayıları

Ortaokullar;

*Matematik Uygulamaları 2 milyon 851 bin 003

*Yabancı Dil 2 milyon 371 bin 711

*Spor ve Fiziki Etkinlikler 1 milyon 656 bin 455

*Bilim Uygulamaları 1 milyon 652 bin 175

*Kuran-ı Kerim 1 milyon 293 bin 306

*Hz. Muhammed’in Hayatı 824 bin 859

*Zekâ Oyunları 650 bin 504

*Okuma Becerileri 633 bin 539

*Yazarlık ve Yazma Becerileri 618 bin 614

*Temel Dini Bilgiler 444 bin 970

Liseler;

*Matematik 940 bin 173

*Coğrafya 747 bin 206

*Sosyal Etkinlikler 690 bin 448

*Hz. Muhammed’in Hayatı 616 bin 157

*Dil ve Anlatım 562 bin 310

*Temel Dini Bilgiler 555 bin 094

*Demokrasi ve İnsan Hakları 530 bin 818

*İleri Biyoloji 493 bin 695

*İleri Kimya 403 bin 794

*İleri Fizik 483 bin 631

İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde Alanla İlgili Seçilen Derslerden Örnekler;

*Kuran-ı Kerim 1 milyon 293 bin 306

*Hz. Muhammed’in Hayatı 824 bin 859

*Temel Dini Bilgiler 444 bin 970

*Fıkıh Okumaları 19 bin 339

 *İslam Ahlakı 18 bin 477

*Hadis Metinleri 12 bin 733

*Dini Musiki 10 bin 29

*Kuran Okuma Teknikleri 9 bin 771

*Tefsir Okumaları 7 bin 813

*İslam Tarihi 7 bin 884

*İslam Bilimi ve Düşünce Tarihi 3 bin 506

*Arapça (Metin-Mukaleme) 2 bin 261

*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 284

*İslam Kültürü ve Medeniyeti 102

*Arapça bin 385

*İslam Kültürü 197

*İslam Medeniyeti 150

Sonuç olarak, seçmeli derslerin seçim sayılarına ve ders türlerinden anlaşılacağı gibi seçmeli dersler bir bakıma zorunlu dersleri pekiştirici, alanla ilgili öğretim zeminini güçlendiren bir işlev görmektedir. Öğretmeni, uygulanabilir bir programı ve ders kitapları olmayan dersleri seçmeli ders listesine yazarak ‘çok demokratik seçenekli seçmeli ders havuzu oluşturduk’ demekle olmuyor. Laik, bilimsel, demokratik eğitim bir bütündür. Zora, baskıya, dayatmaya, yasaklara ve ben yaptım oldu anlayışına karşıdır. Eğitimde en büyük dayatmalardan birisi olan zorunlu din dersi dayatması, 4+4+4 sonrasında açılan seçmeli derslerle birlikte daha da belirginleşmiştir.

Sınav, test ve bilgisayar bağımlılığının yeni bir tür ‘uyuşturucu’ bağımlılığına dönüştüğü eğitim sisteminde oluşan boşlukları seçmeli derslerle doldurmak, denizi toprakla doldurup üzerine inşaat yapmaya benzemektedir. Uygulanmakta olan bu yöntemle ortaya çıkan tablo ne çocuklarımıza ne de eğitim sistemine hiçbir somut katkı sağlamamakta, eğitimin zaten bozuk olan niteliğini artırmamaktadır.

Düşünme ve yaratıcılık potansiyelini geliştirmeyen, devinimi olmayan sürekli statikleşen yöntemlerde ısrarcı olmak bilim karşıtı, akıl dışı bir anlayıştır. Seçmeli derslerle ilgili uygulanmakta olan mevcut yöntemi değiştirip yerine çocukların ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçlarını gerçek anlamda yapılacak bilimsel araştırmalarla belirleneceği yöntemler geliştirmek ve eğitim sistemini bir bütün olarak yeniden gözden geçirmek gerekmektedir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu