Sağdıç ve Bozdoğan, ETUCE Toplantısına Katıldı

26

Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) tarafından, 26-27 Nisan 2018 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da eğitim programı düzenlendi. Genel Örgütlenme Sekreterimiz İsmail Sağdıç ve Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreterimiz Özgür Bozdoğan’ın katıldığı toplantıda, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve öğretmen yetiştirme politikaları genel olarak değerlendirilerek ülke örnekleri tartışıldı. Toplantıda ayrıca, öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesine dair öneriler tartışılarak, öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitime dair sendikaların önerileri görüşüldü.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu