Parasız, Nitelikli Eğitim ve Demokratik Türkiye İçin Taleplerimizin Takipçisi Olacağız!

16

Eğitim Sen Başkanlar Kurulu, 3-4 Aralık 2005 tarihleri arasında Ankara`da toplanarak yaşanan süreci değerlendirmiş, önümüzdeki döneme dair yönelimlerini, yapacağı eylem ve etkinlikleri belirleyerek aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.

AKP Hükümetinin, eğitim emekçilerinin parasız, nitelikli eğitim, insanca yaşam ve demokratik Türkiye için gerçekleştirdiği Büyük Eğitimci Yürüyüşü?nde eğitim emekçilerine yönelik tutumu, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında çeşitli tepkilere neden olmuştur. AKP?nin emekçilere ve emek örgütlerine yönelik olarak takındığı saldırgan tutum, meydanlarda demokrasi dersi verenlerin demokrasiden ne anladığını tüm Türkiye`ye göstermiştir.

24 Kasım`da İstanbul`dan Ankara`ya başlattığımız yürüyüş boyunca karşılaştığımız güçlükler, Ankara girişinde `savaş meydanlarını andırır şekilde` panzerler ve gaz bombaları ile karşılanmamız, Türkiye`de demokratik hakların ne kadar kullanılabildiğini göstermiştir. Bu zorlu süreçte Eğitim Sen`i yalnız bırakmayan, bizimle dayanışma duygularını her fırsatta gösteren tüm emek ve demokrasi güçlerine teşekkür diyoruz.

Eğitimcilerin büyük yürüyüşünde yaşanan saldırıların ardından, Türkiye çapında Eğitim Sen üyelerine yönelik sürgün ve cezalar artmıştır. Tunceli`de 6, Mersin`de ise 5 Eğitim Sen üyesi çeşitli gerekçelerle sürgün edilerek mağdur edilmiştir. Yaşanan sürgünler ve cezalar, siyasi iktidarın mücadelemizden ne kadar rahatsız olduğunu göstermektedir.

Kuşkusuz eğitim emekçilerine yönelik olarak gerçekleştirilen fiili saldırılar ve yeniden yoğunlaşan sürgün olayları, Türkiye?nin yaşadığı genel demokratikleşme sorunlarından bağımsız değildir. Şemdinli`de yaşananların ardından yeniden ortaya çıkan kirli ilişkilerin açığa çıkarılması ve sorumluların yargıya ve halka hesap vermesi gerekmektedir. Türkiye`nin temel sorunlarından birisi olan Kürt sorunu, sadece alt kimlik-üst kimlik tartışmasına indirgenmemeli, sorunun demokratik ve barışçıl çözümü için halkların kardeşliği ve emekçilerin birliği talebi ısrarla savunulmalıdır.

AKP Hükümetinin, geçmişte emekçilere ve emek örgütlerine gösterdiği tavrın önümüzdeki günlerde ve aylarda daha da sertleşeceği söylenebilir. Çünkü önümüzdeki aylarda tüm Türkiye?yi yakından ilgilendiren, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Kamu Personel Yasası gibi düzlemeler Meclis gündemine gelecektir. Bu anlamda, önümüzdeki dönemde eğitim ve bilim emekçilerini hükümetin ve sermayenin saldırılarına karşı zorlu bir mücadele dönemi beklemektedir.

      Önümüzdeki dönemde yapacağımız eylem ve etkinlikler:

 –   24 Kasım`da başlattığımız Büyük Eğitimci Yürüyüşü`ndeki taleplerin halkla birlikte fiili ve meşru mücadele temelinde kazanıma dönüşmeleri için ısrarcı olunacaktır.

–    Kamusal alanın tasfiyesine, ırkçı ve gerici kadrolaşmaya, sürgün ve kıyım politikalarına karşı etkili ve bütünlüklü bir mücadele hattı örülecektir.

–    10 Aralık İnsan Hakları Günü`nde, Eğitimcilerin Büyük Yürüyüşünde yaşanan saldırılar ile Tunceli ve Mersin`de Eğitim Sen üyelerine yönelik sürgün uygulamalarını kınayan basın açıklamaları yapılacaktır.

–    12 Aralık-3 Ocak tarihleri arasını kapsayan dönemde, taleplerimizle ilgili imza kampanyası düzenlenecektir.

–    Konfederasyonumuz KESK tarafından 17 Aralık`ta gerçekleştirilecek olan ?Demokratik Toplum Halk İçin Bütçe? talepli mitinge, eğitim ve bilim emekçilerinin en geniş katılımı sağlanacaktır.

–    Eğitim Sen üyeleri 22-23 Aralık tarihlerinde, taleplerimizi içeren kokartlar takarak derslere girecektir.

–    6 Ocak 2006 tarihinde, imza kampanyası sonucunda toplanan imzalar kitlesel bir eylemle Başbakanlığa verilecektir.

–    15 Ocak 2006 günü, Türkiye`nin dört bir yanında alanlara çıkarak, maaş ve ek ders ücretini protesto etmek için bordro yakma eylemleri yapılacaktır.

Eğitim ve bilim emekçileri, geleceklerini tehdit eden her türlü girişime ve meydan okumaya karşı Eğitim Sen ile birlikte `Örgütlü Toplum, Demokratik Türkiye ve İnsanca Yaşam? mücadelesini yükselterek işine, emeğine ve ekmeğine sahip çıkmaya devam edecek ve önümüzdeki dönemde mücadeleyi bu eksende yükseltecektir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu