Okullarda Performans Değerlendirmesine İlişkin Üyelerimiz İçin Dilekçe Örneği

36

Bilindiği gibi MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. maddesinde, “Bakanlığa bağlı her derece ve türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi”nin yapılacağı kurala bağlanmıştır. Değerlendirmenin de Yönetmeliğin ekinde yer alan Performans Değerlendirme Formuna göre yapılacağı kurala bağlanmıştır.

Eğitim Sen öteden beri, performans değerlendirmelerine karşı çıkmış, buna ilişkin çok sayıda açıklama ve değerlendirme yapmış, Yönetmeliğin 54. maddesi ile Yönetmeliğin ekinde yayımlanan Performans Değerlendirme Formunun iptali istemiyle dava açmıştır. (Danıştay henüz bu konuda bir karar vermemiştir). Özetle sendikamız performans değerlendirmesine ilişkin olarak açık ve net bir tutum takınmıştır.

Şubelerimizden gelen bilgilere göre, çok sayıda il ve eğitim kurumunda performans değerlendirme formları büyük bölümü iktidarın siyasal kadrolarından oluşan okul yöneticilerince doldurulmuştur. Eğitim Sen olarak bilimsellikten ve objektiflikten uzak olan ve eğitimin niteliğine en küçük bir katkısı söz konusu olmayan bireysel performans değerlendirmesini onaylamamız mümkün değildir.

Sendikamız tarafından yüksek ya da düşük puan alınmış olmasına bakılmaksızın tüm üyelerimiz için performans değerlendirmelerine ilişkin bir dilekçe örneği hazırlanmış ve şubelerimize gönderilmiştir. Bu başvurunun dava açma sürecini durdurmayacağı bilinmelidir.

Performans değerlendirmesine ilişkin üyelerimiz için dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu