Okullar İktidarın Seçim Propagandası Yapacağı Mekânlar Değildir!

1072

Türkiye’de seçim sürecinin başından itibaren devletin bütün imkânlarını seferber eden siyasi iktidar, seçim propagandasını, bu propagandaya eğitim kurumlarını da dâhil ederek sürdürmektedir. Bugüne kadar okul binalarına pankart asma, öğrencilere internet paketi hediye dağıtma vb. gibi uygulamalar yaşanmıştır.

İktidarın seçim propagandasında önemli bir yer tutan ve ‘yerli ve milli otomobil’ olarak sunulan TOGG çeşitli illerde okul okul gezdirilmeye başlanmıştır. TOGG üzerinden yürütülen seçim propagandasının okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri üzerinden yapılması kabul edilemez bir durumdur.

Türkiye’deki bütün kamu kurumlarında oluğu gibi, eğitim kurumlarında da herhangi bir siyasal partinin ya da adayın lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmak yasaktır. Yılladır ülke yönetiminde yasa ve hukuk tanımayanlar, adalet ve eşitlik kavramının içini boşaltanlar, okullarda öğrencilere yönelik siyasal propaganda yapmaktan geri durmamaktadır.

Okullar ve diğer eğitim kurumları, iktidarın siyasal ihtiyaçları doğrultusunda keyfi olarak seçim propagandası yapabileceği mekânlar değildir. Yıllardır eğitim sistemini ve eğitim kurumlarını adım adım siyasallaştıran, sendikal siyasal kadrolarını okul yönetimlerine taşıyarak eğitimde ciddi nitelik kaybına neden olanlar, okullarımızı ve öğrencilerimizi seçim hesaplarına alet eden tutumlarından derhal vazgeçmelidir.

Ülkemizde yıllardır genel kabul gören ‘okulda, camide ve kışlada siyaset yapılmamalı’ fikri, AKP iktidarı döneminde tamamen ortadan kaldırılmış, okullar, camiler ve kışlalar siyasi iktidarın kitleleri kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin ana propaganda mekânlar haline getirilmiştir. Eğitim kurumları başta olmak üzere, kamuya ait kurumlarda iktidar çizgisinde yaşanan yoğun siyasallaşma uygulamaları, toplumsal yapıya ciddi anlamda zarar vermektedir.

Okullar başta olmak üzere, kamu kurumlarında siyasal propaganda yapılmasını yasaklayan hükümler eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, öğrencilerin siyasal istismarı anlamına gelecek her türlü tutum ve davranıştan derhal vazgeçilmelidir.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu