Okul Öncesi Öğretmenlerine Nöbet Ücreti Verilmesi Lütuf Değil, Kazanımdır!

70

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği değişiklikleri 16 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk ve ortaokullara nakil başvuru süreleri ve öğretmenlerin nöbet görevleri başlıklarında değişiklikler yapılmıştır.

Bir önceki yönetmelikte okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet nedeniyle ücret ödenmemesi gibi haksız ve adaletsiz uygulamalar bulunuyordu. Sendikamızın kısa bir süre önce başlattığı “Nefes Almak İstiyoruz” imza kampanyasının talepleri arasında yer alan, okul öncesi öğretmenlerine nöbet ücreti ödenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği yapılması, okul öncesi öğretmenlerinin mücadelesi sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Her ne kadar okul öncesi eğitim öğretmenlerine yönelik taleplerin önemli bir bölümü gerçekleşmemiş olsa da, yıllardır önemli bir sorun olan okul öncesi öğretmenlerine nöbet ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme yapılması, MEB’in lütfu değil, sendikamızın ve okul öncesi öğretmenlerinin mücadelesinin önemli bir kazanımı olarak değerlendirilmelidir.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği değişikliği ile okul öncesi öğretmenlerine nöbet ücreti ödenecek olması önemli bir kazanım olmakla birlikte, diğer taleplerin görmezden gelinmesi nedeniyle yetersizdir. Okul öncesi öğretmenlerinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve dinlenebileceği yasal teneffüs haklarına ilişkin bir düzenleme yapılmaması, birçok okul öncesi kurumda yardımcı görevli olmamasından kaynaklanan okul öncesi öğretmenlerinin, ders araç gereçlerinin tamamlanması, fotokopi vb. hazırlıkların yapılması için, mesai saatlerinin dışında okulda bulunmak zorunda bulunmaları gibi sorunlar da çözüm beklemektedir.

Eğitim Sen olarak, okul öncesi eğitimin tamamen parasız ve zorunlu hale getirilmesi ile okul öncesi öğretmenlerin taleplerinin eksiksiz karşılanması konusundaki ısrarımızı bir kez daha yineliyoruz. Bununla bağlantılı olarak haftada en az 30 saat derse giren okul öncesi öğretmenleri için; hak ettikleri teneffüs hakkının tanınmasını, her okul öncesi sınıfına kadrolu yardımcı personel istihdam edilmesini, okul öncesi eğitim kurumlarındaki fiziki koşulların iyileştirilmesi ve her kuruma yeterli büyüklükte ve donanımda oyun bahçesi açılmasını talep ediyor, okul öncesi öğretmenlerinin sorunlarına kısmen değil, kalıcı çözümler üretilmesini istiyoruz.

Okul öncesi öğretmenlerinin “40 dakika ders, teneffüs hakkı, kadrolu yardımcı personel ve nöbet ücreti” talepleriyle başlattığı “Nefes Almak İstiyoruz” kampanyasıyla ilgili basın açıklamasını görmek için tıklayınız.

Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu