Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmeliğe Dava Açtık

90

10.07.2019 günlü,  30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin birçok maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çalışma koşullarını ağırlaştıracak, hak kaybına yol açacak yönetmeliğin;

 • “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının f bendini değiştiren düzenlemede yer alan “tam zamanlı” ibaresinin,
 • Aynı yönetmeliğin 4. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ellişer ve aralıksız” ibarelerinin,
 • Aynı yönetmeliğin 6. maddesiyle değişik 9. maddesinin başlığında ve içeriğinde psikolojik danışma hizmetlerine yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin,
 • Aynı yönetmeliğin 10. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Devam, devamsızlığın izlenmesi, izin verme” başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının b bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ders öğretmeni” ibaresinin,
 • Aynı yönetmeliğin 21. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesine eklenen 12. fıkranın,
 • Aynı yönetmeliğin 23. maddesiyle değişik “Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirmesi” başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrasının,
 • Aynı yönetmeliğin 29. maddesiyle değişik “Yaptırım takdirinde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 56. maddesinin 10. fıkrasını, aynı yönetmeliğin 31. maddesiyle 60. maddesini değiştiren düzenlemede yer alan “öğretmen” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli dava açtık.

Bu maddelere göre;

 • “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının f bendini değiştiren düzenlemede yer alan “tam zamanlı” ibaresi destek eğitiminin kapsamının daraltılmasına;
 • Aynı yönetmeliğin 4. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ellişer ve aralıksız” ibareleri okul öncesi öğretmenlerinin insan haklarına aykırı teneffüs hakkı tanınmaksızın 6 saat aralıksız çalışmasına;
 • Aynı yönetmeliğin 6. maddesiyle değişik 9. maddesinin başlığında ve içeriğinde psikolojik danışma hizmetlerine yer vermemek suretiyle eksik düzenleme rehber öğretmenlerin görev sınırlarını daralttığından ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde eksiklik yaratmasına;
 • Aynı yönetmeliğin 10. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Devam, devamsızlığın izlenmesi, izin verme” başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının b bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ders öğretmeni” ibaresi öğretmenlere öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili belirsizlik içerek tarzda görev verilmesine;
 • Aynı yönetmeliğin 21. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin ” Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesine eklenen 12. fıkrası özel eğitim öğretmenlerinin nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirme yükümlülüğüne;
 • Aynı yönetmeliğin 23. maddesiyle değişik “Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirmesi” başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrası resen belletici öğretmen görevlendirmesine;
 • Aynı yönetmeliğin 29. maddesiyle değişik “Yaptırım takdirinde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 56. maddesinin 10. fıkrası kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim-öğretim yılı içinde teşekkür ve takdir belgesi verilemeyeceği kuralını içererek mükerrer ceza almasına;
 • Aynı yönetmeliğin 31. maddesiyle 60. maddesini değiştiren düzenlemede yer alan “öğretmen” ibaresi öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna sevk edilen öğrencinin kurul başkanınca ifadesinin alınmasına rehber öğretmen dışındaki öğretmenlere görev verilmesine ilişkindir.
Eğitim-Sen\'e Üye Ol! - Ön Üyelik Formu